Vi storrensar i politiken

PRESSMEDDELANDE

I ett nytt beslut på Piratpartiets vårmöte har alla partiets sakpolitiska ställningstaganden utanför principprogrammet rivits upp. Förändringen är den största i partiets politik sedan den politiska breddning som ägde rum 2011-2013.

”Det kan låta som ett drastiskt beslut, men en renodling av politiken är precis det vi behöver just nu”, säger Piratpartiets partisekreterare Anton Nordenfur. ”Vårt principprogram tar redan med våra viktigaste frågor, och sakpolitiken har de senaste åren allt mer börjat fokusera på småsaker och detaljstyrning. Vi måste ha en tydligare ideologi och bli tydligare i var vi står.”

I praktiken innebär beslutet en stor upprensning i partiets politik och ett ökat fokus på den grundläggande ideologin och kärnfrågorna. Beslutet ger även ökat mandat till partiets företrädare att tolka dessa principer och utveckla dem till mer konkret och detaljerad politik.

”Vi har en väldigt bra kärna som är otroligt viktig för det politiska samtalet”, fortsätter Nordenfur. ”Nu kan vi bli tydligare i frågor som mänskliga rättigheter, teknikoptimism, stärkt transparens och nätneutralitet, frågor som stundtals blivit lidande av att vi haft svårt att koppla vissa andra ställningstaganden till denna kärna.”

Kontakt

Anton Nordenfur, partisekreterare
anton@piratpartiet.se – 076 314 99 82

Magnus Andersson, partiledare
partiledare@piratpartiet.se – 070 575 74 78

Mattias Bjärnemalm, vice partiledare
mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se – 070 438 50 46

Posted in Nyheter, Pressmeddelanden and tagged , , , , , , .

4 Comments

  • Hej! Det framgår väldigt tydligt ur partiets principprogram: http://www.piratpartiet.se/principprogram/

   Exempelvis:

   ”Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.”

   ”Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

   ”Ingen ska exkluderas ur det demokratiska samtalet för att han eller hon är rädd för olika former av repressalier. För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara höra väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Sveg, en gömd papperslös flykting, en 50-årig gruvarbetare i Kiruna, en lattemamma på Söder, en student i Lund eller en pensionär i Göteborg har allra minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras.”

 1. Kommer ni att ha kvar det tidigare förslaget om medborgarlön/basinkomst? Som ett framtidsinriktat, teknikpositivt parti, hur ställer ni er i frågor som gäller den kommande utvecklingen av robotiseringen av arbetsmarknaden?

 2. Pingback: Nätpolitik | Mab

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *