Kallelse uppstartsmöte Piratpartiet Skinnskatteberg

viktig_info_lila

Plats: Kafe Kalle på Spången, Västerås Tid: klockan 19.00 den 25 mars 2014 Dagordning för det konstituerande mötet 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Godkännande av dagordning 4) Val av mötespresidie: a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Två justerare 5) Beslut att bilda lokal förening 6) Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar 7) Inval av externa medlemmar 8) Val av styrelse: a. Val av ordförande b. Val av sekreterare c. Val av kassör d. Fastställande av antal övriga ledamöter till… Läs mer

Handlingar till PP Linköpings årsmöte

2013-11-25 10.07.13

Som sagt tidigare har Piratpartiet Linköping årsmöte imorgon, på söndag den 9 februari klockan 12:00. Vi kommer att vara på Norra Oskarsgatan 19 (karta), men för de som inte hittar träffas vi utanför stora ingången till resecentrum klockan 11:45. Nu är alla handlingar klara, så här kommer då verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse, samt förslaget till kommunprogram som vi kommer rösta om imorgon. Utöver det kommer vi att diskutera och besluta om verksamhetsplan, budget, ny styrelse, kommunlista, och en del annat. Det blir kul! Mvh, Anton… Läs mer

Protokoll för extra årsmöte 2013-12-14 – Piratpartiet Västra Götaland

utropstecken

Piratpartiet Västra Götaland Extra årsmöte 2013-12-14 Närvarande: Nicolas Sahlqvist Jacob Hallén Egil Möller Adam Eltér Deeqo Hussein Mikael Iresten §1. Mötets öppnande Jacob Hallén förklarade mötet öppnat kl 16.45. §2. Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till sex (6) röstberättigade medlemmar §3. Mötets behörighet Mötet utlystes den 30:e november via mail. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst §4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Nominerade: Jacob Hallén, mötesordförande. Mikael Iresten, mötessekreterare. Deeqo Hussein, justerare. Nicolas Sahlqvist, justerare. Mötet beslutade att… Läs mer

Ändrad plats för Linköpings årsmöte på söndag

2014-01-13 19.33.16

Som vi skrev tidigare kommer Piratpartiet Linköping att ha årsmöte nu på söndag, den 9 februari klockan 12:00, och du är väldigt välkommen! Vi har nu fått lov att använda en central konferenslokal vid gångavstånd från resecentrum, på Norra Oskarsgatan 19 (karta). För de som inte har lust att leta kommer vi att träffas utanför stora ingången till resecentrum klockan 11:45! Självklart kommer vi att bjuda på gott om fika samt ha allmänt trevligt tillsammans. Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av… Läs mer