Sammanfattning på den senaste tiden.

Christoffer Eldengrip

Styrelsen har hållit ett möte där det beslutades om hur valplattformen skall tas fram.

Det har gjorts ett utkast den 29/6 där alla medlemmar var inbjudna att skicka in förslag och komma och diskutera politik. En folder med regionalpolitik håller på att tas fram. 13/7 kommer det hållas ett extra årsmöte så medlemmarna får möjlighet att välja vilken regionspolitisk plattform vi ska antas.

Nedan bifogas en kopia på den kalllelse som skickats ut till medlemmarna.

Kallelse till extra årsmöte för Piratpartiet Skåne 2014-07-13 Klockan 11:00 windstrupsgatan 1 Lund.

Dagordning
Mötets öppnande
Mötets behörighet
Mötets ordförande
Mötets sekreterare
Mötets Justerare
Antagande av valplattform
Övriga frågor
Mötets avslutande

This message is sent to members of Piratpartiet Skåne in World

Vi hoppas på att många medlemmar kommer dyka upp på söndag och göra sin röst hörd angående den regionala politiken.

Posted in Övrigt.