Regnbågspolitik

Juridiskt kön

I vårt principprogram deklarerar vi att ”Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen[…]”. Vi har flera exempel på lagstiftningar som baserar sig på kön idag, där några exempel är kravet på godkännande från socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön, faderskapspresumption och lagar om föräldraledighet.

Vi anser att staten ska ge tillbaka friheten till individen att definiera sig som det kön som passar bäst, snarare än att låta byråkrater göra det. Därför anser Piratpartiet att det juridiska könet ska avskaffas och genom detta göra alla lagar könsneutrala.

Antalsneutral lagstiftning

Piratpartiet vill även utreda möjligheten att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral för att tillåta att familjebildningar med flera föräldrar får samma juridiska förutsättningar som mer traditionella familjebildningar har idag.

Av liknande anledning vill vi utreda möjligheten att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral, då dagens familjebildningar inte sällan är mer komplexa än att det enbart finns två vuxna i ett barns liv som de ser som sina föräldrar, ett faktum som bör reflekteras i vilka som är vårdnadshavare.

Posted in Övrigt, Sakpolitik.

4 Comments

  1. Här tappade ni tyvärr mitt intresse. Man bör uppmuntra folk att vara nöjda med sig själva istället tycker jag. För det skiljer en man och kvinna åt på betydligt fler sätt än bara pippen och fippen.

    • Men om folk inte är nöjda med att vara som du vill att de ska vara, hur anser du då att vi borde agera? Människor som först försökt att ”passa in” för de inser att det är normen som är det enkla, för att sedan inse att de blir fängslade i något de inte är och vill kunna vara nöjda med sig själva? Precis som du skriver.

      Jag förstår att du inte gillar tanken att de som har problem med att vara normativa ska få vara sig själva, men då är kanske inte ett frihetligt, medmänskligt parti det du söker? Det finns ett överflöd med partier som är både auktoritära och parternala som försöker bestämma hur varje individ ska vara och leva, något som vi anser är utanför det område som politiker ska verka inom. Politiker ska hjälpa alla i vårt samhälle att kunna leva och fungera utan risk för att särbehandlas, diskrimineras eller på andra sätt utpekas. Inte att vidmakthålla idéer som grundas i vår tidigare oförståelse för hur människan fungerar.

    • Jag ser ingen motsättning i att avskaffa juridiskt kön och samtidigt uppmuntra folk att vara nöjda med sig själva. Blir man mer nöjd med sig själv genom att vara juridiskt knuten till en könsbestämning? Om man vill motsätta sig avskaffandet borde man rimligen ha en argument kring varför juridiska kön ens skall existera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *