Nätpolitik

Piratpartiet är ett politiskt parti sprunget ur nätkulturen och drivs av en stark positiv bild av de möjligheter som den tekniska utvecklingen öppnar för samhället. Detta fastslås redan i första stycket i vårt principprogram som säger:

”Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.

Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.”

Piratpartiet verkar för att denna utveckling ska bli en språngbräda för en rad positiva förändringar i Sverige, Europa och resten av världen.

Längre fram i vårt principprogram (under rubriken Piratpartiets uppgift och grundsatser) fastslår vi att Piratpartiet vill slå vakt om de fantastiska möjligheter som modern informationsteknik öppnar för människor att förbättra sina liv, och kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integritet i både den elektroniska och fysiska världen. Vidare så bygger vi vår vision på övertygelsen om alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.

Vi anser att alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet.

Vi förespråkar mångfald och inkludering och vill att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.

Dessa texter, och flertalet andra delar av vårt principprogram som knyter an till internets betydelse för samhällsutvecklingen målar en tydlig bild av Piratpartiets syn på människan, tekniken och samhället. Det är en samhällssyn som präglas av öppenhet, universalism och inkludering. Och det är en tekniksyn som är i grunden optimistisk och ser det som samhällets uppgift att säkerställa att alla kan ta del av de möjligheter som ny teknik ger oss. Samtidigt är vi medvetna om vilka risker som missbruk av ny teknik kan medföra i form av t.ex. intrång i den personliga integriteten, och vi ser behovet av lagstiftning i de fall där de värden vi kämpar för hotas av bl.a. övervakningsteknik eller missbruk av monopolliknande marknadsdominans. Denna syn ligger till grund för alla våra åsikter inom det nätpolitiska området.

Nätneutralitet

Behovet av ett skydd för internet som en öppen plats är minst lika stort när det gäller att skydda det från företags vilja att skapa otillbörliga marknadsfördelar som när det gäller att skydda det ifrån statlig övervakning. Principen om nätneutralitet är ett fundament i det fria nätet, och något som inte får kompromissas med.

Dataskydd

En grundläggande fråga i informationssamhället är synen på ägandet av data. Piratpartiet anser att all personlig information tillhör individen, och att det medför en grundläggande rätt att kontrollera, veta och samtycka till hur sådan personlig information används, lagras och sprids.

Datalagring

Piratpartiet anser inte att det går att försvara att tvinga tele- och internetföretag att lagra information om sina kunder i syfte att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst. Det är ett förfarande som EU-domstolen har underkänt då det strider mot mänskliga rättigheter. I ett fritt och öppet samhälle är det inte statens uppgift att slentrianmässigt hålla koll på vem som samtalar med vem och när.

Geografisk blockering, geoblocking

Nätet spänner över alla gränser, och vill vi behålla det fritt och öppet behöver vi motarbeta alla försök att sätta upp artificiella geografiska gränser på nätet kring hur information får spridas. Det innebär att alla former av geoblocking bör motarbetas.

Spektrum

Fördelningen av radiospektrum är avgörande för hur tillgången till internet ser ut i samhället. Vi vill se ett nät där alla människor kan delta, och där ingen aktör ges en dominerande marknadsställning. Det innebär tydliga och transparenta regler av hur spektrum fördelas och används, med en tydlig målsättning att tillgängliggöra så mycket band som möjligt för internet, och motarbeta att spektrum sugs upp och stängs in av ett fåtal aktörer.

DRM 

Piratpartiet vill aktivt motarbeta införande, spridning och användning av tekniska system som syftar till att begränsa medborgarnas och konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk. Vidare vill vi säkerställa att det är lagligt att kringgå DRM-restriktioner i de fall de förekommer.

IT- och informationssäkerhet

Allt mer av vårt samhälles funktioner använder internet, vilket gör vårt samhälle sårbart för digitala attacker. Därför anser Piratpartiet att våra myndigheter ska ligga i framkant vad gäller IT- och informationssäkerhet så att vi minimerar risken för dessa attacker och dataläckor. Vi vill också se större transparens i vilka attacker som sker och hur de påverkar samhället.

Hur bra vi än blir på säkerhet kommer det då och då att ske allvarliga incidenter. Därför behöver vi utveckla våra digitala systems motståndskraft, samt införa hanterings- och uppföljningsrutiner för incidenter.

Posted in Övrigt, Sakpolitik.

7 Comments

 1. Tja, hur ska konstnärer tjäna pengar på sin musik, sina filmer och bilder i ett internet där det är totalt fritt med torrentdelning?

 2. Hej! Din fråga kan tyckas enkel, men svaret på frågan är komplext.

  Torrents används flitigt av många aktörer, exempelvis spelindustrin. De distribuerar bland annat sina spel, och uppdateringar till dessa, med hjälp av Torrent tekniken. Det innebär en besparing i kostnad för exempelvis en datorspelsaktör då spelarna själva hjälper till med att ladda upp till andra som köpt och spelar spelet medan de själva laddar ner sitt.

  Torrent tekniken används även av forskarvärlden för att dela information mellan institut och skolor tillexempel, men även som instrument inom olika forskningsprojekt.

  Tidigare besvor man sig över streamingtjänster och internet TV. Idag är några av de största aktörerna internetbaserade och de erbjuder många olika betalningsalternativ. De har helt enkelt anpassat sig efter den tekniska möjligheten och den allt växande efterfrågan.

  Vad gäller hur skapare skall tjäna pengar är det heller inte så lätt att svara på då det finns en absolut uppsjö av olika modeller som kreatörer så som musiker, filmskapare, författare och andra aktörer att ta betalt för sina produkter eller tjänster.

  Väldigt många använder sig av donationer som modell, där produkten ofta läggs ut gratis i förhoppning om att de som tar del av den gillar det så pass att de donerar.

  Mikrobetalningar har även blivit vanligt, både inom spelbranschen och av privatpersoner som vill etablera sig eller skapa alster. Se exempelvis skaparna av Unity spelmotor. Gratis att ladda ner och använda, även kommersiellt, upp till en viss nivå av inkomst. De har även en användarbaserad marknad där man kan bidra med, i detta fall modeller och scripts bland annat, som antingen kan laddas ner gratis eller via betalning.

  Författare, konstnärer och musiker har publicerat sina alster på exempelvis TPB (The Pirate Bay) och andra sidor och nått större kundkrets som ett resultat. Det ger publicitet och ökar spridningen av det egna varumärket. Det ökar deras försäljning även om deras modell i övrigt är att betrakta som standard.

  Många kombinerar även olika modeller i sin verksamhet, med bra resultat. Kreatörer med flera är fria att utforska och testa vilken modell som passar dem bäst, de traditionella eller helt nya.

  Det har även visat sig, när man forskat kring detta, att de som tar del av kultur gratis även är den mest köpstarka gruppen.

  Marknaden håller så sakta på att anpassa sig och utveckla nya modeller för att möta kunderna, och den marknaden stimulerar man inte med att låsa in kultur inom snäva lagar som straffar de som tar del av marknaden, eller med allt för långtgående upphovsrätter.

  Jag hoppas detta besvarar i alla fall en del av din fråga.

  Vänligen,
  Isaksson

 3. Men kan det inte då vara upp till var och en hur man vill ta betalt för sina verk? Dagens lagstiftning hindrar ju inte att man lägger ut sina verk för fri nerladdning med möjlighet att donera, eller publicerar dem på en reklamfinansierad Youtube-kanal. Men de som tvunget vill ha betalt för varje kopia, som av någon anledning inte är intresserade av större spridning eller att nå ut till fler, kan väl fortfarande få lov ta betalt den traditionella vägen utan att andra ska komma och säga att de måste göra sina produkter tillgänglig gratis?

  MVH
  Andreas

  • Väljer man bort de alternativen som ger mest pengar och spridning och istället väljer en sämre metod så får man skylla sig själv lite grann. Piratkopiering kommer alltid att finnas, så om man kan lägga ut sitt verk på en tjänst som till stor del ersätter piratkopiering så borde man ju göra det.

 4. Ang geoblockering, vad exakt innefattar ni med det begreppet? Menar ni bara kommersiell geoblockering t.ex. som netflix har, för att kunna påtvinga vissa marknader, eller menar ni all form av geoblockering?

  Exempelvis för, webhotell, och liknande, så kan geoblockering öka IT-säkerheten, genom att man blockerar inloggning till administrationspaneler, SSH, E-postkonton m.m. så att sådan inloggning bara kan göras från samma land som kontot skapades ifrån.
  (Och själva webbsidan är ju fortfarande åtkomlig från hela världen, det är altså bara adminpanelen som är geoblockerad)

  Geoblockeringen existerar inte då för att på något sätt påtvinga någon artificiell gräns eller exempelvis kunna ta extra betalt för ett konto som går att komma åt i hela världen, eller ha olika priser i olika länder eller liknande, utan en sådan geoblockering existerar då enbart för att öka säkerheten genom att hindra att automatiska ”bottar” knäcker lösenord till E-postkonton och administrationstjänster. Genom att begränsa inloggningen till det land som kontot skapades ifrån, så minskar man ”attackytan” rejält eftersom bottar då bara kan knäcka konton skapade från samma land, och då bottarna inte vet vilka konton, så blir det oattraktivt att utföra en attack.

  De som vill logga in utanför det land man skapade kontot ifrån, t.ex. vid en semesterresa, kan t.ex. sätta upp en VPN-tunnel till sin hemmarouter och därmed komma åt sina konton utan att få problem med geoblockeringen.

 5. Hej Sebastian,

  Den typ av geoblockering som du nämner är givetvis inte vad som vi vill komma åt. Utan det är mycket riktigt kommersiell geoblockering som är problemet. Särskilt när det gäller tjänster för film och musik så är det ett stort problem. Men det handlar även om att säkerställa att alla delar av nätet går att komma åt överallt.

  I ditt specifika fall med begränsningar till inloggningspaneler så tror jag att det går att lösa med en enkel opt out-funktion. Dvs istället för att behöva använda vpn som du föreslår så bör det finnas en funktion när man loggat in som gör det möjligt att tillfälligt öppna upp för inloggning från specifika andra länder. På så sätt får kontoinnehavaren kontroll över när och hur hen kan logga in, utan att det skyddet som du beskriver försvinner från defaultläget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *