EU-politik

Europeiska parlamentet

By Diliff – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35972521

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att skapa utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap, både  mellan européer och med resten av världen. Genom delande av information, kunskap och kultur kommer människor närmare varandra och samhället utvecklas. Att stärka européers möjligheter att dela med sig till varandra, och knyta sociala band med varandra, bör vara EU-projektets främsta syfte.

Piratpartiet vill att beslutsfattande ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens. Dessutom ska det vara möjligt att granska och förstå beslut utifrån. Detta skapar särskilda utmaningar för EU, som behöver stärka sitt arbete på området. Beslut ska kunna spåras, såväl inom EU som till de nationella instanser som verkställer dem.

Piratpartiet vill reformera EU så att beslut fattas nära de som berörs, på ett transparent och spårbart sätt och av folkvalda politiker. Därför vill vi stärka parlamentets makt gentemot ministerrådet och kommissionen, bland annat genom att ge det rätt att föreslå lagstiftning. Vi vill också stärka de nationella parlamentens insyn i ministerrådets arbete, så att ministrar inte kan skylla beslut de tagit på sina kollegor. Hur parlamentariker röstat i olika omröstningar ska vara enkelt att ta del av för unionens medborgare.

Idag finns en europeisk författningsdomstol, som bör ges reell makt att stoppa grundlagsvidriga lagar både på europeisk och nationell nivå. Detta för att stoppa den slags förfarande som svenska regeringar gjort sig skyldiga till i sin hantering av datalagringen.

Vi vill arbeta inom EU för att värna det fria internet, mänskliga rättigheter och fri rörelse för människor, kapital, varor och information. Vi vill att unionen arbetar för billig och effektiv digital infrastruktur, rättssäkerhet och integritet.

En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik, och idag finns det inte några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan. Därför ska Sverige behålla kronan som valuta och inte införa euro. Sverige bör också behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM. Sverige ska inte garantera andra staters statsskulder.

Piratpartiet vill att EU ska återinföra det nationella vetot.

Posted in EU, Sakpolitik, Ställningstaganden and tagged , .

2 Comments

 1. Det känns som att journalister kommer fråga ”Men vill ni ha MER EU eller MINDRE EU?” till vilket folk kommer vilja ha ett ja eller nej-svar. Vad hade ni svarat en sådan typ av fråga?

  • Jag hade svarat:

   ”Frågan är felställd och okunnig. Det handlar inte om mer eller mindre EU, det handlar om vad EU bör göra. Och hur EU bör göra det.

   Harmonisering som gynnar den fria rörligheten är i grunden bra, oavsett om den inskränker nationalstatens makt över sitt territorium eftersom den gynnar medborgarna.

   Detaljstyrning av lokal verksamhet får däremot gärna kvarstå på nationell eller, ännu hellre, lokal nivå.

   EU-domstolens makt att skydda medborgares rättigheter från makthungriga nationella regeringar bör stärkas.

   Ministerrådets makt bör minskas till förmån för Europaparlamentet.

   Och så vidare.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *