Styrelseprotokoll

På denna sida samlas alla partistyrelsens protokoll. Partistyrelsens möten är öppna för alla medlemmar men styrelsen kan stänga dörren för utomstående deltagare om känsliga uppgifter eller liknande behandlas.

Protokoll från 2017

Protokoll partistyrelsemöte 2017-06-04

1. Mötets öppnande 1.1. Fastställande av röstlängd Magnus Andersson , Andreas Bjärnemalm, Anastasia Storm, Katarina Stensson, Anton Nordenfur 1.2. Val av mötesfunktionärer Ordförande: Magnus Sekreterare: Katarina Justerare: Ante, Anastasia 1.3. Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar 1.4. Fastställande av dagordning Strykning av punkt 3.2 samt 4.1 då dessa löst sig. Ny övrig punkt 5.1 Dreamhack. Ny övrig […]

PC-beslut ang adjungering av fd vice partiledare till styrelsens kanaler

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-02-28) Att partiets fd vice partiledare, Mattias Bjärnemalm, adjungeras till samtliga av styrelsen använda kanaler, för att finnas som frivillig kunskapsresurs, tills dess att val av vice partiledare har skett på vårmötet 2017. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en […]

Konstituerande Styrelsemöte 18 dec i Stockholm

Datum: 18.12.2016 Plats: Stockholm 1. Mötets öppnande Magnus Andersson förklarar mötet öppnat kl 10.34. 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Andreas Bjärnemalm, Carl Johan Rehbinder, Anton Nordenfur, Ronja Gustafsson, Katarina Stensson (till 12.30, var ej delaktig vid beslutspunkterna), Anastasia Storm (från kl 14.10), Elin Andersson (från 14.10), Josef Ohlsson (från 14.10). 1.2 Val av mötesfunktionärer -mötesordförande: […]

PC-beslut om budget för 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-01-09) ”Att bifogat budgetsförslag godkännes som Piratpartiets budget för 2017″. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta BIFALL eller AVSLAG på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat […]

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006