Styrelseprotokoll

På denna sida samlas alla partistyrelsens protokoll. Partistyrelsens möten är öppna för alla medlemmar men styrelsen kan stänga dörren för utomstående deltagare om känsliga uppgifter eller liknande behandlas.

Protokoll från 2017

PC-beslut gällande proposition för Utbildningspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Utbildningspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Vårdpolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Vårdpolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Försvarspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Försvarspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för EU-politik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området EU-politik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Nätpolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Nätpolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Regnbågspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Regnbågspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Integritetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Integritetspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande Partnerskap för EU-projektet E-RIGHTS gällande rättigheter i den digitala delen av världen

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-08-24) att partiet tackar ja till Uppsalas inbjudan att stå som partner i ansökan till EU-projektet E-RIGHTS. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas […]

Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-13

1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Katarina Stensson, Ronja Gustavsson, Andreas Bjärnemalm (från kl 10.30) 1.2 Val av mötesfunktionärer Ordförande: Magnus Sekreterare: Ronja Justerare: Katarina 1.3 Eventuella adjungeringar Mattias Bjärnemalm Mattias R (från 11.18) 1.4 Fastställande av dagordning 1.5 Uppföljning av beslutspunkter i föregående protokoll 1.5.1 Utveckling av folkhögskoleprojektet Ante Ingenting har […]

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006