Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-29

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd

Magnus Andersson, Katarina Stensson, Calle Rehbinder, Andreas Bjärnemalm, Ronja Gustafsson, Emma Andersson, C Magnus Berglund

1.2 Val av mötesfunktionärer

Magnus Andersson, ordförande
Ronja Gustafsson, sekreterare
Andreas Bjärnemalm och Mattias Rubenson, justerare

1.3 Eventuella adjungeringar

Isabelle Kokkalis, Mattias Rubenson, Mattias Bjärnemalm

1.4 Fastställande av dagordning

2. Beslutspunkter

2.1 Höstmötet 2017

2.1.1 Mötesform

Beslut: AFK-möte med föregående diskussion.

2.1.2 Datum

Beslut: 14 oktober, kl 9-21

2.1.3 Lokal

Beslut: Tempelriddarsalen, Hotell Centralstation, Uppsala

2.1.4 Kallelse

Styrelsen skickar ut kallelsen (Magnus och Ante)

2.1.5 Fyllnadsval av mötespresidie

Beslut: AU fyllnadsväljer mötespresidiet.

2.1.6 Proposition: Verksamhetsplan

Styrelsen beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan för att lyfta som proposition på höstmötet.

2.1.7 Övriga propositioner

Ekonomipropositionen: Ante ser över brödtexten innan vi går till PC-beslut.
Nätpolitikpropositionen: Magnus ser över texten.

Finns möjlighet att läsa igenom propositionerna och komma med kommentarer under morgondagen, onsdag.

2.2 Budgetrevidering

2.2.1 Höstmöte

Lokalkostnad: C:a 6000 kr inkl. städning.
+ fika (2500 kr)  Totalt: C:a 10 000 kr.

Diskuteras vidare på Mattermost under onsdagen.

3. Övriga frågor

Inga övriga frågor

4. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Magnus

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *