Styrelsens politiska förslag till höstmötet 2017

Under vårmötet klubbades ett antal sakpolitiska ståndpunkter igenom. Många av dem var lösryckta fragment som saknade en helhet vilket gör att det är svårt att få en enkel överblick i vår politik inom de olika politikområdena. Därför har styrelsen tillsammans med de medlemmar som velat engagera sig i arbetet att sammanföra dessa fragment till en helhet tagit fram propositioner på förslag till politik inom respektive område. Dessa läggs fram till höstmötet 2017 för våra medlemmar att diskutera runt och komma med ändringsförslag på.

Styrelsens förhoppning är att dessa förslag ska vara tydligare och enklare att diskutera med våra väljare om samtidigt som det ska ge våra aktiva en text som de kan bygga sin argumentation runt för att vi ska stå rustade inför valrörelsen 2018.

Proposition Drogpolitik

Proposition EU-politik

Proposition Försvarspolitik

Proposition Integritetspolitik

Proposition Kulturpolitik

Proposition Nätpolitik

Proposition Regnbågspolitik

Proposition Rättssäkerhetspolitik

Proposition Utbildningspolitik

Proposition Vårdpolitik

Posted in Nyheter, På gång i partiet, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *