Piratpartiet Skåne – valplattform

1-s2.0-S0747563204002250-main

Mänsklig och teknisk framåtanda i Skåne

sailboats

Foto: ”Sailboats” av Christer Brandsvig CC BY NC ND 2.0

Piratpartiet är positiva till kunskap, kommunikation och teknik, för ett bättre, humanare och behagligare samhälle. I detta häfte presenterar vi Piratpartiets kandidater för val till Skånes regionfullmäktige (motsvarande landsting), och de områden och politiska idéer vi avser driva i kommande förtroendeuppdrag.


Piratpartiets vision för ett blomstrande Skåne

Infrastruktur

1. Persontågstrafik behöver kunna nå samtliga kommuner  i regionen, t.ex. Kristianstad–Åhus–Simrishamn, direktlinje Kristianstad–Lund. Tåg och fiber behövs  i hela Skåne, automatisera tågen  när så blir möjligt. Regionen bör minst ha samma pendlingsmöjligheter som i Stockholm. Utred möjligheten att förlänga Köpenhamns Metro till Malmö/Lund.  Det långsiktigt rimligaste alternativet för trafiken till bl.a. Brunnshög  är en citytunnel  genom Lund.

Frihet i kollektivtrafiken

1. Inför avgiftsfri kollektivtrafik inom Skåne. Speciellt i stadstrafik  blir det snabbare att gå på, alla bussdörrar kan öppnas, vilket ger kortare turtider  och ökad kapacitet.  Idén är testad och utvärderad i bl.a. Avesta, Norsjö, Kiruna – och Tallinn.

2. Undvik övervakning och integritetsanpassa eventuella betalsystem för att inte registrera  hur enskilda människor reser.


Integritet är grundläggande

En demokrati förutsätter att myndigheter agerar genomskinligt och rättssäkert, medan medborgarna måste ha ett skyddat privatliv. (Genomsyn för statens många aktörer motverkar även slöseriet med skattepengar.)

Läs mer om våra frågeställningar på piratpartiet.se


mab

Jag är rådgivare kring internetpolitik i europaparlamentet i Bryssel. Jag är uppvuxen i Staffanstorp och flyttade till Lund för studierna i statsvetenskap. Min vision om Skåne är som ett centralt nav i Europa, där företag i vetenskapens framkant trängs med en unik svensk naturmiljö, där kompetenser och modern kommunikation ser till att hela regionen lever och utvecklas. I Bryssel har jag förstått vikten av att koppla samman det regionala med det transnationella. Digitalisering och internet har kastat omkull gamla fördomar och öppnat upp samhället, och vi behöver mer än någonsin tillvarata möjligheterna som det nya skapar!

Mattias Bjärnemalm
Statsvetare

troed► Jag jobbar som framtids­forskare, är 39 år och småbarnsförälder. Med djupt intresse för skärningspunkten mellan den tekniska utvecklingens påverkan på samhället och samhällets påverkan på tekniken går veten­skapsmetodik­ som en röd tråd i mitt liv. Jag är en nätpionjär och del av 80-talets hem­datorgeneration som skapade det svenska ”IT-undret”. Människor mår bäst när de känner att de kan påverka sin situation. Jag står för decentralisering, för transparent beslutsfattande och för personlig integritet. Mänskligt välstånd går hand i hand med teknisk utveckling – politiken måste grundas i aktuell forskning istället för populära myter. ■

Troed Sångberg
Futurist

eldengrip► Tjugofyraårig egenföretagare som bedriver han­del och utveckling av miljöteknik. På fritiden tränar jag gärna simning och cykling. Jag vill verka för bättre förut­sättning­­ar för regionens unga, genom satsningar på goda utbildningsmöjligheter och bra kollektivtrafik i hela regionen samt ta tillvara på den skånska landsbygdens unika möjligheter och verka för ett ökat företagande. ■

Christoffer Eldengrip
Företagare


Öppna landskap i Skåne

1. Dubbla elproduktionen, dubbla välståndet. Mänskligt välbefinnande har ett mycket starkt samband med tillgång på energi – särskilt el. Sträva efter att öka produktionen kraftigt, utan att öka utsläppen.

2. Fortsätt uppmuntra el- och hybridbilar.

3. Gör energipolitiken teknikneutral. Ingenjörer bör avgöra vilka kraftslag som byggs och politiker måste avstå från att subventionera åtminstone etablerade tekniker. Skåne bör vara öppna för en modernare kärnkraftsanläggning som kan ersätta Barsebäck.

4. Vindkraften måste ses över. Efter årtionden av massiv utbyggnad och subventionering bidrar den med ca. 6,5% av landets el, och kan inte ersätta någon av de största (och rena) källorna kärnkraft, vattenkraft (42% resp 40% av producerad elenergi). Störst därefter är kraftvärme, el från spillvärme vid påvärmning av hem och i industrier.

5. Det är bättre för miljön om vi använder mindre dansk och tysk kolkraft. Kolkraft är det energislag som kostar i särklass flest människoliv genom bl.a. partikelutsläpp. Stoppa massmordet från usla kraftkällor.

1-s2.0-S0747563204002250-main


Kunskap bygger miljö och välstånd

Utveckling av effektiv och skonsam teknik, för energi, jordbruk, medicin etc. är fundamentalt för vårt välstånd och även vår miljö och långsiktiga överlevnad. Kunskapsmonopol hindrar användadet av idéer där de gör nytta, och vi tror att patent och dagens upphovsrätt huvudsakligen varit ett hinder för utveckling.


willenfort► Jag jobbar som testledare och är uppvuxen i Lund men bor nu i Rydebäck. Jag kämpar för ett Skåne där forskningen står i centrum och leder till en stark högteknologisk industri. Som verksam i en internationell branch ser jag behovet att skapa starka samarbeten för att få det bästa ur alla. Därför måste vi knyta regionen tätare med både fysisk och digital infrastruktur och samarbete mellan kommuner och företag, även på den danska sidan av sundet, för att maximera Skånes möjligheter. ■

Christoffer Willenfort
Testledare

flintberg► Jag bor i Helsingborg men har rötterna i Åstorp. 42-årig skåning i själ och hjärta som regionalt vill arbeta för funktionshindrades möjligheter att fullt ut delta i samhället, för en bättre infrastruktur och en bättre integration av nyanlända för att minska utanförskapet – bara så kan vi minska rasismen. Jag är utbildad historiker som till vardags arbetar med att utveckla den svenska skolan inom en rad olika kommuner. ■

Björn Flintberg
Egenföretagare

matilda► Jag är lärarstudent, 24 år från Helsingborg. Jag brinner för arbetsmarknads­frågor, samt integrations- och skolfrågor. ■

 

 

Matilda Dahl
Lärarstudent

martina► Jag studerar vid sociologen i Lund, är 28 år och en av de tio svenskar som valts ut som intressanta att befolka pla­neten­ Mars 2022, så jag har analyserat hur både stora och mycket små samhällen kan fungera. ■

 

 

Martina Johansson
Studerande


Jämställdhet

1. Vid offentlig anställning så ska ej namn, kön, ålder, etc. synas utan endast merit ska vara till grund för anställningsintervju.

Miljö

1. Bygg mer järnväg, för att täcka Skånes kommuner.

2. Utveckla cykelregionen, utred cykelvägar med tak där det kan göra cyklande mer attraktivt, exempelvis Lund–Malmö.

3. Möjliggör förtätning av stadskärnor, genom t.ex. påbyggnad på höjden och minskad parkeringsnorm – odla mat, inte parkeringar.


 

Om tio år skapar vi tillsammans all kultur.
Ska någon äga den?

bridge

I skog och mark är allemansrätten en självklarhet. Snart kommer den digitala allemansrätten att vara lika självklar. Du kommer att kunna streama, remixa och dela både kultur och kunskap. Museer och bibliotek kommer att digitalisera och sprida vårt gemensamma kulturarv.

 ylogo

Foto: ”Öresund bridge” Håkan Dahlström CC BY 2.0


michael

►Jag bor i centrala Landskrona, är 24 år och uppväxt i Svalöv. Jag studerar till avionik-tekniker för att arbeta med el/datorsystem på framtidens luftfarkoster. Jag vill satsa på en effektiv utveckling av samhälle/industi som inte kränker den personliga inte­gri­teten och privatlivet. Jag vill ha ökat användande av öppen källkod bland skolor, myndigheter och företag för att minska dagens monopoltänkande inom IT-användandet. Jag är aktiv inom frågor som jämställdhet, mångfald, HBTQ, kultur/föreningsliv och energipolitik. ■

Michael Andersson
Studerande

starow

► Jag bor i Södra Sandby, är 40 år och kommer främst driva frågor om register. Patientens­ rätt att slippa få sin sjukdomshistoria genomgången av allsköns obehö­riga väger mer än vårdpersonals nyfikenhet­. Journalen är för dig, din vårdande läkare och akutmottagningen. Varje vårdtagare ska få en ansvarig läkare tilldelad vid besök på vårdmot­­agning som kan ha en översyn över symptomen, istället för som idag, att du kan ha flera behandlande läkare samtidigt. Vårdpersonal ska inte ska kunna neka viss vård av egen religiös övertygelse. Vården måste vara sekulär och till för patienten; behov av vård ska stå över godtycke och personliga åsikter. ■

Niklas Starow
Fackordförande

wimhed

► Jag står för ett runt Skåne. Vården skall vara human och evidensbaserad. Jag jobbar som IT-tekniker, är 38 år och bor i Kristianstad. ■

 

 

Daniel Wimhed
IT-tekniker

boholm► Jag är en ung pirat som tror på Skånes framtid. Den mest grundläggande välfärden, vården, måste dock förbättras. Därför måste vi lyssna på vårdpersonalen och låta dem göra sitt jobb utan för mycket involvering från oss politiker! De vet bäst hur det skall göras. ■

 

 

David Boholm
Studerande


Vård

1. Låt läkare vara läkare! (Liksom vi vill låta lärare vara lärare.) Låt annan personal ta hand om rutinarbete.

2. Anpassa byråkratin till moderna IT-system, inte tvärt om.

3. Lokal vård, lokal skola: bibehåll små skolor för en levande landsbygd

4. Behåll de sjukhus som finns, och säg nej till den sydsvenska storregionen med bl.a. Kalmar och Blekinge län.

5. Se till att en ambulans kan komma snabbt även i norra och nordöstra Skåne.

6. Arbeta för integritet i journalsystemen.


 

malmquist► Jag är en långvarig Lundabo och egen­ företagare­ på 40 år. Vanligtvis arbetar jag med systemutveckling eller matlagning. Jag engagerar mig för teknisk utveckling, rättsäker byråkrati och energiförsörjning, som är en bokstavligt brinnande fråga i världens mindre bemedlade länder. Jag gillar jämlikhet (dvs. allas lika möjligheter) och sund ekonomi. Infrastruktursatsningar behövs, men jag tror inte lösningen är spårvagnar.■

 

Jan-Erik Malmquist
Civilingenjör

timmy

► Jag heter Timmy Larsson. Född och uppvuxen i Eslöv men Lundabo sedan lite mer än ett år. Jag är 22 år och studerar till civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Jag brinner för öppenhets- och rättighetsfrågor, och anser att Region Skåne har en hel del att bidra med för att sudda ut skiljelinjen mellan makthavare och medborgare. Regionen är utöver detta en av de mest innovativa i världen. Som Piratpartist är det för mig naturligt att göra framtiden mer närbelägen genom att uppmuntra till innovationer och företagande, bland annat med förtydligade (förenklade?) regelverk. ■

Timmy Larsson
Studerande


Om tio år har de som ställt frågorna svaren.
Var är du om tio år?

footer

Posted in Lokala nyheter, Övrigt and tagged , .