PC-beslut gällande proposition för Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund: Då de motioner som togs fram till vårmötet var fragmenterade så vi behöver ta fram mer sammanhängande texter inom de allra flesta politikområden som vi idag har.

Yrkande: att bifogat dokument antas som proposition till Piratpartiets höstmöte 2017.

Proposition Rättssäkerhetspolitik

7/10  av styrelsen röstade bifall:

Anastasia Storm
Andreas Bjärnemalm
Carl Johan Rehbinder
Emma Andersson
Magnus Andersson
Ronja Gustavsson
Katarina Stensson

3/10 avstod:

Leif Svahn
C Magnus Berglund
Elin Andersson

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *