PC-beslut gällande logotyp till valsdelar samt företrädare gentemot Valmyndigheten

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-11-23) att vår partisekreterare Mattias Rubenson utses som partiets företrädare inför Valmydigheten samt att den medskickade logotypen i filen piratpartiet.eps (även bifogad som piratpartiet.png för enkelhets skull) ska vara den logotyp som vi framgent ska ha på våra valsedlar.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund

Då vi håller på och se till att få vår nya uppdaterade logotyp på valsedlarna inför nästa år så behöver vi ta två beslut, dels att detta är den logotyp som vi ska använda och dels vem som är vår företrädare gentemot Valmyndigheten. Dessa beslut behöver vara underskrivna och tillskickade Valmyndigheten fysiskt absolut senast 30 november.

6/11  av styrelsen röstade bifall:

Magnus Andersson
Anastasia Storm
Katarina Stensson
Mattias Rubenson
Emma Andersson
Andreas Bjärnemalm

5/11 avstod:

Carl Johan Rehbinder
Elin Andersson
Leif Svahn
Ronja Gustavsson
C Magnus Berglund

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *