PC-beslut gällande fyllnadsval till Piratpartiets mötespresidie

Hej styrelsen,

Detta är ett PC-beslut gällande fyllnadsval till Piratpartiets mötespresidie.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
++++++++++++++++++++

Bakgrund: Då det inte har valts några personer till Piratpartiets mötespresidium på höstmötet i år står platserna tomma. Det åligger därför partistyrelsen att fyllnadsvälja dessa vakanser i enlighet med §4.8.6 i partiets stadga. Styrelsen har tagit hjälp av Mattias Bjärnemalm i rekryteringen till dessa platser för att kunna sammanställa nedan angivna lista, ambitionen är även att använda mötesplattformen VoteIT för det extra medlemsmöte som är planerat för januari nästa år för utvärdering.

Yrkande: Att styrelsen beslutar:

att fyllnadsvälja Nina Högström till mötesordförande
att fyllnadsvälja Jacob Hallén till förste vice mötesordförande
att fyllnadsvälja Erik Einarsson till andre vice mötesordförande
att fyllnadsvälja Mikael Holm till tredje vice mötesordförande
att fyllnadsvälja Magnus Hulterström till fjärde vice mötesordförande
att fyllnadsvälja Andreas Bjärnemalm att tillträda som femte vice mötesordförande 2019-01-01
att tillsvidare vakantsätta posten som sjätte vice mötesordförande


Bifall:

Magnus Andersson
Katarina Stensson
Andreas Bjärnemalm
C Magnus Berglund
Henrik Passmark
Henrik Brändén

Avstod:

Anastasia Storm
Chris Makoundoul
Mattias Rubenson
Ronja Gustafsson

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *