PC-beslut gällande fyllnadsval till mötespresidiet

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-12-18) att fyllnadsvälja Gustav Tällberg till 1:e vice ordförande för vårt mötespresidie.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund: Vi har tidigare haft svårt att fylla presidiet och på höstmötet 2017 så hade vi inga kandidater vilket gjorde att vi blev utan mötespresidie. Nu behöver vi ha ett presidie och jag har pratat med Gustav Tälberg och han har accepterat att fyllnadsväljas som 1:e vice ordförande för mötespresidiet.

Yrkande: att styrelsen fyllnadsväljer Gustav Tällberg som 1:e vice ordförande för mötespresidiet för nuvarande mandatperiod.

7/11 av styrelsen röstade bifall:

Magnus Andersson
Andreas Bjärnemalm
Mattias Rubenson
Emma Andersson
Anastasia Storm
Katarina Stensson
Ronja Gustavsson

4/11 avstod:

Carl Johan Rehbinder
Elin Andersson
Leif Svahn
C Magnus Berglund

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *