PC-beslut gällande flytt av föreslaget datum för extrainsatt medlemsmöte

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-12-18) att ändra det förslag som togs gällande förslag på datum till ett extrainsatt medlemsmöte på styrelsemötet den 10 december till den 1 februari och att det sedan avslutas den 18 februari.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund: Vi har tidigare beslutat att hålla ett extrainsatt medlemsmöte där vi bland annat ska behandla punkten att välja kandidater till riksdagen genom att bestämma vår riksdagslista. Det datum som vi då gav som förslag till presidiet är dock så satt att det inte tog hänsyn till att nomineringar ska inkomma fyra (4) veckor innan mötets öppnande enigt våra stadgar, vilket skulle innebära att vi i princip inte får någon tid att nominera kandidater. Därför föreslår jag att vi skjuter på mötet så att det börjar torsdag 1 februari och pågår till söndag 18 februari.

Yrkande: att styrelsen ändrar sitt förslag på datum till mötespresidiet för det extrainsatta medlemsmötet till att vara från 1 februari till 18 februari.

7/11 av styrelsen röstade bifall:

Magnus Andersson
Andreas Bjärnemalm
Mattias Rubenson
Emma Andersson
Anastasia Storm
Katarina Stensson
Ronja Gustavsson

4/11 avstod:

Carl Johan Rehbinder
Elin Andersson
Leif Svahn
C Magnus Berglund

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *