PC-beslut gällande budgetjustering med avseende på fysiskt höstmöte

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att justera budgeten så att den tillåter ett fysiskt höstmöte.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund:

Styrelsen har tagit beslut om att ett fysiskt höstmöte ska ske i Uppsala den 14 oktober och för att vi ska ha möjlighet till det så behöver även budgeten att justeras. Hyra för lokal för en helgdag är 4 240 kr + moms samt möblering/städning på 15kr/person (minst 750 kr) + moms. Utöver detta tillkommer kostnader för fika, frukt och andra enklare förnödenheter som vi har uppskattat till 2 500kr, vilket ger 50 kr/person under förutsättningen att det kommer 50 personer. Totalt blir budgeten för höstmötet ca 8 738 kr inkl. moms i så fall, och för eventuella oförutsatta kostnader föreslår jag att vi avsätter 10 000kr i budget till höstmötet.

Tittar vi på vilken budget som vi kan använda till detta så har styrelsen en budget på 50 000 kr som skulle täcka de utgifter som styrelsen ska ha för sina möten, men i skrivande stund så har enbart 3 940 kr utnyttjats enligt senaste rapport, och då det endast är ett planerat möte kvar så finns det gott om utrymme för denna omprioritering.

Yrkande:

att styrelsen beslutar att flytta 10 000 kr från styrelsens budget till en ny post som ska täcka de utgifter gällande ett fysiskt höstmöte.

7/10  av styrelsen röstade bifall:

Anastasia Storm
Andreas Bjärnemalm
Carl Johan Rehbinder
Emma Andersson
Magnus Andersson
Ronja Gustavsson
Katarina Stensson

3/10 avstod:

Leif Svahn
C Magnus Berglund
Elin Andersson

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *