PC-beslut ang delegat till möte med PPEU

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-11-15) att utse Magnus Andersson, Piratpartiets partiledare, till delegat för svenska Piratpartiet vid Europeiska Piratpartiets rådsmöte med ett mandat från 2017-11-17 till 2017-12-31 med fritt förfogande över samtliga röster som det svenska Piratpartiet besitter i rådet.

The board decided in a Per Capsulam decision (2017-11-15) to appoint Magnus Andersson, party leader of the Swedish Pirate Party, as delegate for the Swedish Pirate Party to the Council of the European Pirate Party, with a mandate starting 2017-11-17 and lasting until 2017-12-31, and with free disposal of all votes that the Swedish Pirate Party possess in the council.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund

Magnus kommer resa till Europeiska Piratpartiets rådsmöte i Prag nu i helgen som kommer. Då vi inte formellt har beslutat att utse någon som ska representera oss där behöver vi göra det med per capsulam beslut så att han har möjlighet att företräda partiet och rösta på mötet för vår räkning.

7/11  av styrelsen röstade bifall:

Magnus Andersson
Anastasia Storm
Katarina Stensson
Mattias Rubenson
Ronja Gustavsson
Emma Andersson
Andreas Bjärnemalm

4/11 avstod:

Carl Johan Rehbinder
Elin Andersson
Leif Svahn
C Magnus Berglund

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *