Styrelsebloggen

PC-beslut gällande proposition för Integritetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Integritetspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande Partnerskap för EU-projektet E-RIGHTS gällande rättigheter i den digitala delen av världen

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-08-24) att partiet tackar ja till Uppsalas inbjudan att stå som partner i ansökan till EU-projektet E-RIGHTS. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas […]

Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-13

1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Katarina Stensson, Ronja Gustavsson, Andreas Bjärnemalm (från kl 10.30) 1.2 Val av mötesfunktionärer Ordförande: Magnus Sekreterare: Ronja Justerare: Katarina 1.3 Eventuella adjungeringar Mattias Bjärnemalm Mattias R (från 11.18) 1.4 Fastställande av dagordning 1.5 Uppföljning av beslutspunkter i föregående protokoll 1.5.1 Utveckling av folkhögskoleprojektet Ante Ingenting har […]

Protokoll partistyrelsemöte 2017-06-04

1. Mötets öppnande 1.1. Fastställande av röstlängd Magnus Andersson , Andreas Bjärnemalm, Anastasia Storm, Katarina Stensson, Anton Nordenfur 1.2. Val av mötesfunktionärer Ordförande: Magnus Sekreterare: Katarina Justerare: Ante, Anastasia 1.3. Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar 1.4. Fastställande av dagordning Strykning av punkt 3.2 samt 4.1 då dessa löst sig. Ny övrig punkt 5.1 Dreamhack. Ny övrig […]