Styrelsebloggen

PC-beslut gällande proposition för Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Regnbågspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Regnbågspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande proposition för Integritetspolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Integritetspolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]

PC-beslut gällande Partnerskap för EU-projektet E-RIGHTS gällande rättigheter i den digitala delen av världen

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-08-24) att partiet tackar ja till Uppsalas inbjudan att stå som partner i ansökan till EU-projektet E-RIGHTS. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas […]