Styrelsebloggen

PC-beslut gällande logotyp till valsdelar samt företrädare gentemot Valmyndigheten

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-11-23) att vår partisekreterare Mattias Rubenson utses som partiets företrädare inför Valmydigheten samt att den medskickade logotypen i filen piratpartiet.eps (även bifogad som piratpartiet.png för enkelhets skull) ska vara den logotyp som vi framgent ska ha på våra valsedlar. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall […]

Kallelse till styrelsemöte i Stockholm 9-10 december 2017

Hej! Härmed är du kallad till partistyrelsemöte helgen den 9-10 December 2017 i Stockholm. Jag ber om ursäkt för att den är lite sent utskickad. Lördagen är till för avslutning av Styrelsen 2017 och söndagen är starten för Styrelsen 2018 (konstituerande möte). Om ni avgår eller är ny i styrelsen får ni gärna komma som […]

PC-beslut ang delegat till möte med PPEU

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-11-15) att utse Magnus Andersson, Piratpartiets partiledare, till delegat för svenska Piratpartiet vid Europeiska Piratpartiets rådsmöte med ett mandat från 2017-11-17 till 2017-12-31 med fritt förfogande över samtliga röster som det svenska Piratpartiet besitter i rådet. The board decided in a Per Capsulam decision (2017-11-15) to appoint Magnus Andersson, party leader of […]

Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-29

1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Katarina Stensson, Calle Rehbinder, Andreas Bjärnemalm, Ronja Gustafsson, Emma Andersson, C Magnus Berglund 1.2 Val av mötesfunktionärer Magnus Andersson, ordförande Ronja Gustafsson, sekreterare Andreas Bjärnemalm och Mattias Rubenson, justerare 1.3 Eventuella adjungeringar Isabelle Kokkalis, Mattias Rubenson, Mattias Bjärnemalm 1.4 Fastställande av dagordning 2. Beslutspunkter 2.1 Höstmötet […]