Styrelsebloggen

Protokoll från partistysrelsemöte 27-28 september 2014

1. Mötets öppnande Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarade mötet öppnat.   Närvarande styrelseledamöter var Jan Lindgren, Nathalie Ylitalo, C Magnus Berglund, Nils Kadesjö (1, 2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.2), Erik Hultin, Andreas Larsson, Malin Ahnberg, Göran Widham (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5), och Kristofer Pettersson (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, […]

Medial profilering

EU-valet är över och riksdags- och lokalval närmar sig med stormsteg. Styrelsen skulle därför vilja förtydliga hur vi ser på våra kandidater och vilket mandat de har att uttrycka sig i media. Man vinner inte val på att läsa innantill från partiprogrammet -särskilt inte som ett utmanarparti. Våra kandidater måste kunna svara på politiska frågeställningar […]

Kallelse till partistyrelsemöte 3 augusti 2014

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 3 augusti 2014, lagd 12:00-18:00. Medium är video. Ytterligare frågor skickas till styrelsemailen senast 20 juli. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 27 juli. 1. Mötets öppnande 1.1. Val av mötesfunktionärer 1.1.1. Mötesordförande 1.1.2. Mötessekreterare 1.1.3. Justerare 1.2. Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer […]

Protokoll från styrelsemötet 27-28 Okt 2012

Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet 27-28 oktober 2012 i Stockholm. Närvarande ledamöter: Henrik Brändén, Mattias Bjärnemalm, Torbjörn Wester, Anton Nordenfur, Nathalie Ylitalo, Rick Falkvinge Frånvarande ledamöter: Marit Deldén, Johanna Julén, Sammy Nordström, Fredrik Strandin, Plux Stahre, Emil Isberg, Andreas Larsson, JP Anderson, Fredrik Holmbom, Stella Papasotirou Närvarande adjungerade: Partiledare Anna Troberg, revisor Isak Gerson. […]