Styrelsebloggen

Malin Ahnberg tar över som partistyrelsens sammankallande

Jan Lindgren, som varit partistyrelsens sammankallande sedan december 2013, har klivit ned från rollen, och styrelsen har valt Malin Ahnberg att ta över rollen till nästa styrelses första möte i december. Malin har tidigare varit biträdande sekreterare. Sammankallande har rollen att leda styrelsens arbete och föra styrelsens interna kommunikation och kommunikationen med ledningen. Malin har till […]

Protokoll från partistyrelsemöte 3 augusti 2014

Styrelsemöte 2014-08-030. Ordningsfrågor0.1 Mötets beslutsmässighetPå grund av strömavbrott så tappade vi en ledamot under beslutspunkt 3.2 och var inte längre beslutsmässiga.Yrkande: Samtliga punkter förutom beslutspunkter behandlas på sittande möte, och sedan ajourneras mötet. Beslutspunkterna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 behandlas på nästkommande möte.Mötet bifaller yrkandet1. Mötets öppnandeTroed Sångberg förklarar möte öppnat 12:00Närvarande styrelseledamöter:  Andreas Larsson, Erik […]

Protokoll från partistysrelsemöte 27-28 september 2014

1. Mötets öppnande Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarade mötet öppnat.   Närvarande styrelseledamöter var Jan Lindgren, Nathalie Ylitalo, C Magnus Berglund, Nils Kadesjö (1, 2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.2), Erik Hultin, Andreas Larsson, Malin Ahnberg, Göran Widham (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5), och Kristofer Pettersson (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, […]

Medial profilering

EU-valet är över och riksdags- och lokalval närmar sig med stormsteg. Styrelsen skulle därför vilja förtydliga hur vi ser på våra kandidater och vilket mandat de har att uttrycka sig i media. Man vinner inte val på att läsa innantill från partiprogrammet -särskilt inte som ett utmanarparti. Våra kandidater måste kunna svara på politiska frågeställningar […]