Styrelse

Partistyrelsen är näst efter medlemsmötet partiets högsta beslutande organ.

Styrelsen är enligt partiets stadgar  ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.”

Styrelsen arbetar transparent. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar (utom då känsliga frågor eller personuppgifter behandlas). Protokoll från alla styrelsemöten publiceras här invid.

I styrelsens arbetsutskott ingår partiledare, vice partiledare, partisekreterare och max två ytterligare styrelseledamöter. Mer information om utskottet samt deras protokoll finns här.

Presentation av styrelsen


Magnus Andersson
Partiledare, vald för 2016-17 och 2018-19

Email: magnus.andersson@piratpartiet.se
Facebook: Partiledare
Blogg: moinois.com
Twitter: moinois
Skype: moinois
Telefon: 0705757478


Katarina Stensson
Vice partiledare, vald för 2018-19

Email: katarina.stensson@piratpartiet.se


Mattias Rubenson
Partisekreterare, vald tom 2018

Email: mattias.rubenson@piratpartiet.se


Chris Makoundoul
Ledamot, vald för 2018-19

Email: chrismakoundoul@gmail.com


Henrik Passmark
Ledamot, vald för 2018-19

Email: henrik.passmark@piratpartiet.se


Henrik Brändén
Ledamot, vald för 2018-19

Email: henrik.branden@comhem.se