Om oss

ppupstyrPartiets uppbyggnad

I Piratpartiet är alla medlemmar välkomna att delta på de elektroniska medlemsmöten som hålls två gånger per år.  Där antas grunderna för partiets politik. Där väljs partiets styrelse. Där fastställs verksamhetsplan. Och där fattas andra beslut om vad partiet ska göra, och hur.

Partiets styrelse är högsta beslutande organ mellan medlemsmötena, och ska stå för strategiskt ledarskap. Partistyrelsen ska hålla minst fyra (4) möten under året. Partistyrelsen sammanträder när partiledaren eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.

För det dagliga arbetet svarar sedan arbetsutskottet som består av Partiledaren, vice-partiledaren, partisekreteraren samt två (2) övrig styrelseledamoter. Arbetsutskottet har mandat att utse andra personer att hjälpa dem med det dagliga arbetet.

Det finns även några andra viktiga organ som arbetar helt självständigt från styrelsen.

  • Mötespresidiet organiserar och leder medlemsmötena.
  • Valberedningen förbereder de val som ska hållas till olika poster i partiet.
  • Revisorerna granskar styrelsen arbete och förvaltning av partiet.

Runt om i landet växer nu lokala partiföreningar fram. På ställen där lokala föreningar inte finns kan man hitta kontaktpersoner för partiet, och/eller anmäla att man själv vill vara kontaktperson.

Förtroendevalda 2016

Medlemsmötet, partiets högsta beslutande organ, utser partistyrelse, partiledare, vice-partiledare, partisekreterare, revisorer, valberedning, och mötespresidium.

Partistyrelsen går att hitta här.

Revisorerna är Markus Berglund och Johan Gaunitz. Revisorsersättare är Rickard Olsson.

Valberedningen består av Elin Andersson, Fredrik Holmbom, JP Andersson, Henrik Brändén, Niklas Starow och Johan Gaunitz.

Mötespresidiet består av Henrik Brändén, Fabian Rosdalen, Johannes Westlund och Mattias Dahlberg.