Nu är det dags att visa vad vi går för

2015 års styrelse har just avslutat sitt konstituerande möte och vi inser att partiet behöver snabba besked om vad som händer nu. Dels med anledning av att partiledaren Anna Troberg aviserat att hon inte står till förfogande för ytterligare en mandatperiod, dels med anledning av det extra val som tycks vara nära förestående. Därför vill vi så fort som möjligt dela med oss av resultatet av helgens konstruktiva styrelsearbete och den känsla av nu jävlar, som det kännetecknades av.

Vi har som parti många stora utmaningar framför oss. En av de viktigaste är att lösa de problem med partiets kultur som Anna Troberg lyfte i samband med sitt besked. Om vi inte lyckas bli ett inkluderande parti där alla känner sig välkomna och där samtalsklimatet skapar arbetsglädje och gemenskap, kommer vi få mycket svårt att hantera de andra utmaningar vi står inför.

Det blir extra viktigt nu när vi ska hantera övergången till en verksamhet som drivs helt ideellt, utan några betalda funktionärer eller företrädare. För att klara det behöver vi ta hand om varandra och styrelsen ser det som en av sin allra viktigaste uppgifter att målmedvetet arbeta med att utveckla partiets kultur och samtalsklimat.

Styrelsen har bestämt att vi vakantsätter partiledarposten, tills medlemmarna kan vara delaktiga i en process för tillsättande. Vi tänker inte låta oss stressas av det faktum att vi kommer att behöva genomföra en valrörelse igen. Det är för viktigt att partiledarvalet kommer närmare medlemmarna, har vi förstått av de senaste månadernas eftervalsdebatt. Frånvaron av en partiledare får dock inte sätta käppar i hjulet för att gå in i vinterns valrörelse. Därför har vi tillfälligt utsett två nya funktionärer med huvudsakligen interna uppgifter:

 • Anton Nordenfur som partiorganisatör med ansvar för det administrativa och organisatoriska arbete som traditionellt utförts av partiledning tidigare.
 • Mikael Holm som valsamordnare med ansvar för det administrativa ramverk och stöd som vår valrörelse kommer att behöva.

Vi vill poängtera att denna lösning är tillfällig och ska ersättas med en permanent, baserad på medlemmarnas vilja under 2015. Tidtabellen för detta ber vi om att få återkomma till.

Vi kommer att ställa upp i det extra val som anordnas i slutet på mars om det blir av. På vilket sätt och med vilken ambitionsnivå vi kommer att gå till val återstår att se. Det beror på en mängd saker som vi tillsammans behöver klarlägga de närmaste veckorna.

Styrelsen vill snarast möjligt sätta igång en process för att sätta ihop en lista inför extra valet, och kommer därför att dra igång en medlemsomröstning av riksdagskandidater. Någon eller några av toppnamnen på denna lista kommer att få möjlighet att få ansvaret att föra ut partilinjen och fungera som vårt ansikte utåt i frånvaron av partiledare. På detta sätt blir vår provisoriska lösning av ledningsfrågan en kombination av att styrelsen tar ansvar för organisationen och att medlemmarna bestämmer vilka som företräder oss utåt.

Den kanske viktigaste vi har att tackla är de ekonomiska förutsättningarna. Partiets tillgångar och inkomster räcker inte till mer en än mycket rudimentär valrörelse. Därför drar styrelsen igång insamlingen till kampanjkassan redan idag. Om du vill bidra nu omedelbart, skänk pengar via guldpirat. Under morgondagen börjar styrelsen sjösätta ett system för insamling till  kampanjkassan.

Det styrelsen kan säga om extravalet redan nu är följande:

 1. Vi kommer att gå till val med en medlemsvald lista. Den kommer att vara öppen så att folk kan skriva in egna namn på valsedlar under devisen ”rösta på dig själv”. Medlemsomröstningen för denna kommer att ske under januari, så börja fundera kring vem du vill se på listan redan nu. Exakt hur det kommer att genomföras kommer vi i styrelsen att återkomma till.
 2. Vi kommer att gå till val på en plattform som outsiders, som David mot Goliat. Vi vill utmana de etablerade partierna som just visat sin oförmåga att ta ansvar. Vi är små, fattiga och utdömda men vi sitter i alla fall inte i den misslyckade riksdagen.
 3. Vi kommer att gå till val som den svärm av initiativrika aktivister vi innerst inne är. Vi vill se en kaotisk aktivistgenererad amatörkampanj gärna fylld av handskrivna och hemmagjorda flyers, trepiratsinitiativ och galna upptåg. Vi kampanjar inte bara för att det är viktigt utan även för att det är roligt. Valrörelsen ska användas för att mobilisera piratrörelsen och få den att växa. För att bevisa för alla olyckskorpar att skeppet inte bara flyter, det seglar.

Partiets framtid efter extra valet

Det finns andra viktiga saker på skrivbordet än partiledning och extra val. Styrelsen vill snabbt redovisa sin syn på de tre viktigaste.

Utvecklingen av partiets politik, program och ideologi behöver pausas om organisationen ska orka med den tredje valrörelsen på mindre än ett år och att hålla organisationen igång. Det är gott om tid att utveckla principprogram och sakpolitiska program inför valet 2018, även om arbetet avstannar ett halvår. Under sommaren behöver vi utveckla arbetsmetoder för att få igång ett livaktigt arbete runt ny politik med sikte på höstmötet 2015.

Utvecklingen av partiets organisation, till exempel genom den större stadgerevision som har diskuterats, är en långsam process på grund av partiets regler för stadgeändring. Arbetet med att förändra regelverket för att få stadgat medlemmarnas inflytande över partiledarval, utveckla formerna för partiets medlemsmöten och stärka den regionala och lokala nivån i organisationen behöver sättas igång nu. En ambitionsnivå där stadgerevisionsgruppen väntar med att komma med ett förslag till nya stadgar till höstmötet 2015, vilket innebär att de kan vara klubbade på vårmötet 2016, verkar rimlig. Detta betyder inte att vi pausar arbetet. Det behöver börja nu så att förslag om inriktning för organisationsutvecklingen och eventuellt revisioner av nuvarande stadga som tar oss åt rätt håll kan tas i en första läsning på vårmötet 2015 som kan börja gälla efter höstmötet 2015.

Medlemsdemokratin kan aldrig tillåtas stanna. Vi som parti måste ändå inse att vi har begränsade resurser i form av tid, ork och lust. Vårens medlemsmöte ska börja den 6 april – två veckor efter valdagen om extra valet blir av. Kallelsen ska gå ut på valnatten precis som var fallet i höstas. Vi tror inte det är rimligt att orka med ett fullskaligt medlemsmöte med allt arbete som behöver läggas ner på motioner, diskussioner och röstande. Dessutom är både arbetsformerna och den tekniska plattformen för våra möten i behov av att utvecklas. Styrelsen hoppas därför kunna genomföra ett nedskalat vårmöte där vi koncentrerar oss på de allra viktigaste frågorna. Verksamhetsberättelse, revision, ansvarsfrihet för styrelsen och fyllnadsval etc.

Tiden efter valet kan användas till att börja snickra på en ny och bättre form för våra medlemsmöten att sjösätta på höstmötet. Till detta behöver styrelsen hjälp från dig som är medlem. Vi i styrelsen har ambitionen att ta ansvar för det vi kan, men medlemsmöten är vi av stadgarna förbjudna att sköta. Just nu har vi inget mötespresidium för vårens möte. Att hitta folk för denna uppgift är jätteviktigt. Styrelsen kommer att göra fyllnadsval för presidiet på sitt möte i januari. Hör av dig om du vill ställa upp eller har ett bra förslag.

Sammanfattning

 • Vi vakanssätter partiledarposten
 • Vi ställer upp och kampanjar järnet i extravalet
 • Vi genomför medlemsomröstning för riksdagslistan
 • Vi genomför ett fyllnadsval för mötespresidiet
 • Arbetet med stadgerevisionerna påbörjas

Situationen är allvarlig men inte livshotande. Styrelsen har bestämt sig för att kliva fram och ta sitt ansvar för att lösa den, men i en organisation som drivs helt och hållet med den kraft människorna i den kan lägga ner, så behövs varje medlem.

Styrelsens bild av oss som organisation och politiskt parti är att vi är en hederligare organisation än de partier som befinner sig i riksdagen idag. Vi har våra fel och brister och dessa avser vi ta itu med. Vi är trots allt villiga att erbjuda vår öppenhet, ärliga avsikt och demokratiska vilja för alla väljare i Sverige. Därför ställer vi upp i valet. Det betyder inte att vi vill bli en del av det trasiga system som de etablerade partierna är exempel på. Tvärtom. Vi vill bidra med det vi ändå är bäst på. Att vara pirater.

Nu kör vi. På vårt vis och på våra villkor. Vi har inga pengar, men vi har massor av engagemang och jävlar anamma. Det ska vi tillsammans visa.

Piratpartiets partistyrelse
den 7 december 2014

Posted in Nyheter, Styrelsebloggen.

6 Comments

 1. Hej!

  Hoppas ni lyckas hitta spåret igen som grundtanken med PP egentligen var.

  EFF.org och GNU.org är en bra kompass att följa samt FSF.org

  Lyckas ni anamman deras ideer så lär ni stiga kraftigt igen i opinionsmätningarna!

  Lycka till!

 2. Pingback: simpleNewz - Piratpartiet RSS Feed for 2014-12-08

 3. Ska vi kampanja med Anton Nordenfur som partiledare? Vi kan kalla det ”partiorganisatör” men det går inte att läsa som något annat än partiledare? Det är lite oväntat och förefaller vara ett resultat av en dödlåsning som inte bådar gott inför ett extraval.

  • Nej, det tycker jag inte. Partiorganisatör och partiledare är två helt olika uppdrag.

   ”Styrelsen vill snarast möjligt sätta igång en process för att sätta ihop en lista inför extra valet, och kommer därför att dra igång en medlemsomröstning av riksdagskandidater. Någon eller några av toppnamnen på denna lista kommer att få möjlighet att få ansvaret att föra ut partilinjen och fungera som vårt ansikte utåt i frånvaron av partiledare. På detta sätt blir vår provisoriska lösning av ledningsfrågan en kombination av att styrelsen tar ansvar för organisationen och att medlemmarna bestämmer vilka som företräder oss utåt.”

 4. Skönt att höra att ni inte gett upp.
  Höj rösten.
  Vi behöver säkra lagen för svenska e-utvecklingen i framtiden, och då verkar det som PP är de enda med kunskap om hur man kan agera motvikt till $-lobbyn….
  håll i informations- & datafrågorna så har ni garanterat min röst.

  Låt alla andra jönsar käbbla om sexism, rasism, amoral. Alla säger samma saker utan att kunna hålla med varandra. Fokuserar ni på de unika delarna i PP-programmet så får ni nog tillbaka en del röster. Sverige hamnar efter för många länder inom IT om inte lagarna uppdateras och integriteten fastställs.

  Lycka till!

 5. Jag hoppas att ni ihop med F! kan ta SD:s plats som missnöjesparti, Ett parti normalsvenson kan rösta på om man är emot ”den fördummande blockpolitiken” som alla traditionella partier så gärna håller fast vid.

  Sedan hoppas jag att ni kan ta lite ”common-sence” frågor som att betala något populistiskt genom att slopa ränteavdragen som i stort inte gynnar någon annan än bankerna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *