Ett par ord från Magnus Andersson, vår nya partiledare

Under måndagen avslutades omröstningen, och Piratpartiet hade valt en ny partiledare – Magnus Andersson från Göteborg. Här tar han ordet om vad han tror om partiets framtid.

Idag har något historiskt skett.

Jag vet inte om ni är medvetna om det men idag så har Sveriges första helt medlemsvalda partiledare i ett större parti valts. Alla de andra har genom överläggningar och, i bästa fall, representativ interndemokrati tagit fram sina partiledare, men det har aldrig mig veterligen helt och hållet legat i varje enskild medlems händer. Att ni har valt mig att leda partiet gör mig oerhört ödmjuk inför det stora förtroende jag ska få förvalta.

För det handlar egentligen inte om mig, utan om alla vars röst jag kan göra hörd. Det handlar om att lyfta fram de frågor som vi i partiet har förstått är de viktigaste i dagens samhälle som transparens, personlig integritet och framför allt ett fritt och öppet internet, men även frågor som upphovsrätt, individens självbestämmanderätt och medborgarpåverkan.

Vi behöver bli bättre på att sätta agendan i de diskussioner som sker, något som de andra partierna är duktiga på att göra. Det innebär att vi måste bli duktigare på att formulera oss så att vi kan nå fram med vårt budskap då vi vet att våra frågor är de absolut viktigaste för att kunna skapa en framtid värd att slåss för.

Piratpartiets medlemmar är ofta insatta i hur internet fungerar och problematiken runt dess frågor som övervakning och censur. Det gör att vi i ett tidigt skede kan förutsäga vad som kommer att hända när förslag läggs om nya lagar eller bestämmelser. Piratpartiet är likt en kanariefågel i den politiska gruvan. Om vi kan komma till tals, kan inte Ygeman undvika att bli ifrågsatt i de stora nyhetsprogrammen när han lägger förslag om lagar för att knäcka krypteringar.

moinois2

Bild av Iman Mirbioki.

Vi måste alla bli mer medvetna om hur sammanflätade våra liv är med internet och hur beroende det är av att vår kommunikation är säker. Vår stora akilleshäl är att vi är duktiga på att förutse saker vilket gör att få lyssnar på oss då de inte ser problematiken när vi ser den.

Men tiden är med oss, för vår politik blir allt mer aktuell för varje dag som går. En viktig del i detta är också att vi blir ännu mer aktiva i att belysa de positiva aspekterna av nätet. All kultur som blir möjlig, alla möten som kommer till. Alla företag som skapas och lever på nätet och all demokrati- och samhällsutveckling som sker. I vår iver att motverka övervakningar och integritetskränkningar ska vi aldrig glömma att vi i grunden är positiva till teknik. Vi är nätets folk.

Därför måste vi fortsätta att kämpa mot att allt fler lagar som drar åt övervakningssnaran runt privatlivet innan det inte finns något kvar att kämpa för. Därför måste vi oförtrutet slåss för ett öppet och fritt internet för allas möjlighet att göra sig hörda. Därför måste vi visa människor allt gott som kommer av Internet och därigenom få dem att förstå varför det är värt att bevara fritt.

Tack för ert förtroende!

Magnus Andersson
Partiledare Piratpartiet

Posted in Nyheter, Pressmeddelanden and tagged , , , .

3 Comments

  1. Iman mirbioki hotar personer på FB och verkar inte vara någon person för den svenska riksdagen ..

Lämna ett svar till Patrik Carlsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *