Kallelse till styrelsemöte 8/9 december i Stockholm, fastlagd dagordning

Detta är en påminnelse till styrelsemötet den 8-9 december i Stockholm, vilken även innehåller den fastlagda dagordningen för sagda möte.

Jag vill också understryka att vi idag inte är beslutsmässiga enligt de som än så länge har noterat om de kommer närvara eller inte i underlaget: https://docs.piratpartiet.se/products/files/doceditor.aspx?fileid=1379

Följande personer har ännu inte noterat om de kommer att närvara fysiskt, elektroniskt eller inte:

C Magnus Berglund
Anastasia Storm
Ronja Gustafsson
Andreas Bjärnemalm
Chris Makoundoul
Henrik Brändén
Henrik Passmark

Gå in i dokumentet ovan omgående och notera om du kommer eller inte. Om du ännu inte vet om du kan, se då till att maila mig så att jag är medveten om detta.

Det är av yttersta vikt att vi i detta styrelsemöte kan fatta beslut!

Dagordning:

1. Mötets öppnande

1.1. Fastställande av röstlängd
1.2. Val av mötesfunktionärer
1.3. Eventuella adjungeringar
1.4. Fastställande av dagordning
1.5. Eventuella PC-beslut

2. Rapporter
2.1. Rapport från EU-valsgruppen
2.2. Partiledarens rapport
2.3. Partisekreterarens rapport

3. Diskussionsfrågor
3.1. Utvärdering av valet 2018
3.2. Almedalen 2019

4. Beslutspunkter
4.1. Val av styrelserepresentanter i arbetsutskottet
4.2. Beslut om behörig företrädare gentemot valmyndigheten
4.3. Beslut om att ställa upp i val
4.4. Beslut om behörig beställare av valsedlar
4.5. Beslut om begäran om utläggning av valsedlar
4.6. Extrainsatt medlemsmöte
4.7. Fyllnadsval av mötespresidium
4.8. Budget för 2019
4.9. Valgeneral för EU-valet 2019
4.10. Valplattform för EU-valet 2019
4.11. Förslag på kandidater till EU-listan 2019
4.12. Vårmöte 2019
4.13. Höstmöte 2019
4.14. Övrig identifieringsuppgift på EU-listan

5. Övriga frågor

6. Mötets avslutande

För en utförligare dagordning, samt AUs förslag på beslutspunkterna, se https://docs.piratpartiet.se/products/files/doceditor.aspx?fileid=1365

Jag hoppas att vi ses i Stockholm!
Magnus Andersson
Ordförande

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *