Kallelse till höstmöte 2018

Piratpartiet kallar till höstmöte söndagen den 14 oktober 2018 kl 14:00.
Mötet kommer att ske i ett interaktivt forum online (troligen Mumble). Mer detaljer kommer att skickas ut med möteshandlingarna.

Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Val till partistyrelsen
 10. Val av kommande års revisorer
 11. Val av kommande års valberedning
 12. Fyllnadsval
 13. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 14. Mötets avslutande

I enlighet med stadgarna bifogas styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Jacob Hallén
Ordförande, mötespresidiet

Posted in Medlemsinfo, På gång i partiet and tagged , , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *