Kallelse till extrainsatt Medlemsmöte 2019

Mötespresidiet kallar härmed till extrainsatt medlemsmöte på styrelsens begäran.

När: Söndag 13 januari kl. 15:00 – söndag 20 januari 15:00.

Var: Online via Vote IT (https://voteit.piratpartiet.se). Du får tillgång till mötet när möteshandlingarna har publicerats, inbjudan kommer i separat mail.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:

 • Mötets innehåll
 • Dagordning för mötet
 • Nomineringar till valen
 • Övriga möteshandlingar
 • Aktuella uppgifter i PirateWeb?
 • Har du några frågor?

Mötets innehåll

Fem grupper av ärenden kommer att behandlas:

1. Fastställande av längd av lista till Europaparlamentsvalet 2019

Mötet ska fastställa antalet namn på vår lista till Europaparlamentsvalet 2019.

2. Val av kandidatlista till Europaparlamentsvalet 2019

Mötet ska välja de kandidater som ska företräda oss på vår lista till Europaparlamentsvalet 2019.

3. Fastställande av valplattform för Europaparlamentsvalet 2019

Medlemsmötet ska ta ställning till innehållet i det gemensamt framtagna programmet för EU-s piratpartier (common european election program, CEEP), samt eventuella tillägg. Förslaget kommer att skickas ut med möteshandlingarna.

4. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval ska äga rum på mötet:

Partisekreterare

Fyllnadsval av en partisekreterare, med mandat till 2020-12-31

Valberedning

Fyllnadsval av sex ledamöter, med mandat till 2019-12-31

Revisorer

Fyllnadsval av två revisorer och två revisorsersättare, alla med mandat till 2019-12-31

Mötespresidiet

Val av en mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

5. Proposition om stadgeändringar

Förslag till första läsning av en stadgeändring rörande fyllnadsval av styrelsemedlemmar

Dagordning för mötet

På mötet behandlas följande punkter

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Fastställande av längd av lista till Europaparlamentsvalet 2019
 8. Val av kandidatlista till Europaparlamentsvalet 2019
 9. Fastställande av valplattform för Europaparlamentsvalet 2019
 10. Fyllnadsval
 11. Propositioner
 12. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val, det vill säga innan denna kallelse gått ut. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande, d.v.s. senast söndag 6 januari 2019 15:00. Här kan du se om du är nominerad: https://www.piratpartiet.se/nominering-till-extrainsatt-medlemsmote-januari-2019/. Svar skickas till motespresidiet@piratpartiet.se.

Övriga möteshandlingar

Alla möteshandlingar kommer att postas senast två (2) veckor innan mötet börjar.

Aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper vi dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Vänliga hälsningar

Nina Högberg,

mötesordförande

Posted in Aktivism, Medlemsbrev, Medlemsinfo, Nyheter, På gång i partiet, Piratpartiet i media, Politik, Pressmeddelanden, Utlysning, Varför vi är pirater!.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *