Kallelse till Årsmöte/medlemsmöte i PP Skåne 12 januari

viktig_info_lila

Hej Alla piratpartister!

Detta är en kallelse till medlemsmöte i Piratpartiet Skåne 2014. Mötet kommer att hållas söndagen 12 januari klockan 14:00 på winstrupgatan 1 i Lund (ingång via gården).

Välkomna till Årsmötet!

Med vänlig hälsning:

Peter Johansson,
Ordförande för Piratpartiet Skåne

Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behörighet
 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
 8. Revisionsberättelse för det föregående året
 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Inkomna motioner
 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
 12. Val av årets styrelse:
  (a) Val av ordförande
  (b) Val av sekreterare
  (c) Val av kassör
  (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
  (e) Val av dessa ledamöter
 13. Val av årets revisor och ersättare för denna
 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
 15. Övriga frågor
  (a) utlysning av post som fundraiser för regionvalskampanjen
 16. 16. Mötet avslutas

 

Kommentarer angående dagordningen:

Valberedning för valen som hålls på mötet är Anders Hedberg. Vill du engagera dig i PP Skåne kan du kontakta Anders om detta. Han nås på anders.hedberg@piratpartiet.se

Utkast till verksmahetsplan och budget kommer tas fram av en arbetsgrupp ledd av Björn Flintberg och presenteras här senast fem dagar före mötet.

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013:

Försök till 5 styrelsemöten har gjorts varav ett har genomförts 19 december 2013.

 

Styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2013:

Ett noll resultat skulle uppnås, alltså 0kr in och 0 kr ut. Detta har uppnåtts.

 

Inkomna motioner till mötet:
motioner kan skickas in fram till den 5 januari kl 14:oo och skickas till peter.johansson@piratpartiet.se

Trygghet för kandidater.
Inskickad av: Peter Johansson
Vid valet 2010 upplevde jag det som att de högt placerade kandidaterna inte vågade göra några utspel eller skriva några insändare av den anledningen att ”VI” kunde ändra valplattformen under i stort sett hela valrörelsen ifrån februari till september och ingen kandidat vill göra ett utspel, skriva en insändare eller göra en intervju om de senare måste backa ifrån sitt uttalande (göra en pudel) på grund av att valplattformen har blivit ändrad och frågor tagits bort eller lagts till som går emot det som kandidaten gjorde utspel om.

Jag yrkar att: vi tar ställningstagandet att när valplattformen är spikad så får inga frågor läggas till eller tas ifrån Valplattformen som går emot frågor som redan står där förrän efter valdagen i september.

 

Posted in Övrigt and tagged , , .