EU-politik

EP_Strasbourg_hemicycle_l-gal

EU är ett samarbete mellan de europeiska länderna för att underlätta handel med varor och tjänster, samt fri rörlighet över gränserna.

EU är en effektiv samarbetspartner när det gäller gränsöverskridande frågor kring miljö och brottslighet. EU har en viktig funktion att fylla i dessa områden.

Jag vill att Piratpartiet ska verka för:

  1. Att EU ska arbeta mer med miljöfrågor.
  2. Att Sverige överlåter mer av miljöfrågorna till EU eftersom miljöproblematiken är internationell och därför inte kan lösas på nationell nivå.
  3. Att EU tar ett fastare grepp om internationell brottslighet eftersom den sker över landsgränserna.
  4. Att EU handhar frågor som är av internationell karaktär. I Sverige ska vi decentralisera övriga frågor.
  5. Att Sverige ska få sälja snus inom EU.

Michael Vinterfröjd
Lärarstudent och egenföretagare
klokboken [a] gmail.com

Posted in Övrigt and tagged .