Dokument inför extra medlemsmöte

search

Som utlovat kommer här de underlag som tillhör det extra medlemsmötet den 21/2 på Waynes Coffee i Helsingborg enligt tidigare kallelse. Styrelsens förslag på valplattform har redan skickats ut och här följer revisionsberättelse för 2013 (digital version), samt förslag till verksamhetsplan 2014, budget 2014 och styrelsens förslag till kommunlista.

Läs gärna dokumenten innan mötet och om ni har frågor kan ni vända er till styrelsen. På det extra medlemsmötet fattas slutgiltigt beslut om alla dessa punkter. Varmt välkomna!

Revisionsberättelse 2013

Styrelsens förslag till kommunlista

Förslag till verksamhetsplan och budget 2014

Posted in Övrigt and tagged .