Valberedningens förslag till vårmötet 2016

Valberedningen lämnar nedan förslag inför de val som ska hållas på vårmötet 2016. Inför valen av partiledare, vice partiledare och partisekreterare uppmanade valberedningen ut redan under höstterminen  hugade kandidater att träda fram och medlemmar att diskutera frågorna. Vi bad att få förslag till namn för valberedningen att fundera över. Ett stort antal namn fördes fram, […]

Mötesprotokoll för styrelsemötet den 27 september

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av styrelsens sammankallande 10:10 1.1 Fastställande av röstlängd Anton Nordenfur (avvek under 4.4), Malin Ahnberg, Troed Sångberg, Carl Johan Rehbinder, Emma Andersson, Leif Svahn, Mattias Lundbäck, Mikael Holm, C Magnus Berglund (från 1.4), Josef Ohlsson Collentine (från 1.5) 1.2. Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare Mötet vald Mikael Holm till mötesordförande Mötet valde Malin Ahnberg till […]

Mötesprotokoll den 6 december 2014

1. MÖTETS ÖPPNANDE Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. Närvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, Göran Widham (punkter 6.3, 6.4, 7.1-9), Erik Hultin (punkter 6.4, 8.1-9), JP Anderson (punkter 6.4, 8.1-9), Kristofer Pettersson (punkter 6.4, 8.1-8.2) och C Magnus Berglund (punkter 6.4, 8.3, 9). Övriga närvarande var Marit Deldén, […]

Uppriven: Mötesordning för medlemsmöten

Den gamla bilaga 3: Mötesordning för medlemsmöten, nu uppriven Presentation av motioner, yrkanden samt nomineradeMotioner, yrkanden samt nomineringar till mötet presenteras under avsändarens riktiga namn, samt eventuellt användarnamn på mötet. För att tydliggöra innehållet i motioner (och även propositioner) sätter mötespresidiet en rubrik till förslaget i samband med publicering. MötesformaliaI frågan om mötets behöriga utlysande, […]