Piratpartiets Amelia Andersdotter besöker Moskva och ryska IT-entreprenörer

Tillsammans med Europaparlamentets utskott för internationell handel besöker Amelia Andersotter denna vecka Moskva för att tala om situationen i landet efter inträdet i Världshandelsorganisationen (WTO). Besöket inriktar sig mot Rysslands naturrresurser och invånarnas yttrandefrihet, men Amelia Andersdotter vill också sätta fokus på landets innovativa IT-industri. – Ryssland har länge varit det enda landet i världen med en någorlunda utvecklad infrastruktur för kommunikation som inte samtidigt lytt under TRIPS-avtalet, säger Amelia Andersdotter. Nya och helt andra typer av distributionskanaler har därmed uppstått som marknaden i Europa eller USA inte har kunnat skapa. Ett… Läs mer

Risk att ACTA-avtalet flyttas in i frihandelsavtal med enskilda länder

Idag röstade Europaparlamentet, som väntat, ja till förslaget att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Japan. Det förhandlingsmandat som diskuterats omfattar även ett kapitel om immaterialrätter inklusive obligatoriska kontroller och bestraffningar. Frihandelsavtalet med Japan riskerar därmed att omfatta samma skrivelser som det kritiserade ACTA-avtalet. Amelia Andersdotter, europaparlamentariker för Piratpartiet, har följt avtalet med Japan för den Gröna partigruppens räkning. – Immaterialrätter i internationella avtal orsakar stora kontroverser och mycket missnöje, som vi sett i EU med ACTA. Det är otroligt tråkigt att parlamentet… Läs mer

Omröstning i Europaparlamentet om immaterialrättskapitel i frihandelsavtalet med Japan

Europaparlamentet tar imorgon torsdag ställning till kommissionens önskan om mandat att starta frihandelsförhandlingar med Japan. En sådan förhandling är en av många liknande förhandlingar som EU kommer att bedriva de närmsta åren. I mandatet ingår, med all sannolikhet, formuleringar som liknar det starkt kontroversiella ACTA-avtalet, vilket Europaparlamentet röstade ner tidigare i år. Piratpartiets Amelia Andersdotter är kritisk mot kommissionens och ministerrådets förslag att inkludera immaterialrätter i avtalet. – I grunden är det märkligt att immaterialrättsliga kapitel alls finns med i frihandelsavtal, säger Amelia Andersdotter. Frihandelsavtal… Läs mer

Piratpartist kräver EU på svar om snuset

Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad den har för faktaunderlag för bedömningen om snus ska tillåtas eller inte, efter kommissionär John Dallis avgång i tisdags. Dalli anklagas för att genom ett ombud ha försökt kräva Swedish Match på en muta för att legalisera försäljning av snus inom EU. – Jag vill veta om de hade tagit fram något faktaunderlag alls, eller om det var tänkt att allt skulle avgöras med mutor, säger Christian Engström. Europaparlamentariker har… Läs mer