Åsikter från Skåne om de motioner som ligger på medlemsmötet

Grumpy-Cat-01

På söndagsfikat i Lund igår diskuterades de motioner som har lagts till vårens medlemsmöte för Piratpartiet som just nu pågår på nätet för att se om det fanns en konsensus i Skåne kring de lagda motionerna. Tanken är att den som inte känner sig fullt motiverad att sätta sig in i alla diskussioner på forumet snabbt ska kunna få en uppfattning om hur åsikterna gått bland de Skånepirater som har satt sig in i förslagen. Här nedan kommer en sammanställning av de synpunkterna som fördes fram.

 • Motion B01: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B02: avslå motionen. Vi har redan ett sådant ställningstagande som är bättre formulerat
 • Motion B03: avslå motionen. Vårt nuvarande ställningstagande är bättre formulerat.
 • Motion B04: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B05: avslå motionen i sin helhet, eller möjligen godkänn yrkande B05-Y04 och avslå resten.
 • Motion B06: det rådde oenighet kring huruvida motionen borde avslås eller om det jämkade ändringsyrkandet borde bifallas.
 • Motion B07: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B08: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B09: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B10: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B11: bifall motionen. Den fyller en lucka i våra nuvarande ställningstaganden.
 • Motion C01: avslå motionen. Det är olyckligt om medlemsmötet fattar ett beslut som kan upplevas som att bakbinda vår partiledare från att göra politiska uttalanden.
Posted in Övrigt.