Är du vår Valgeneral för EU-valet 2019?

Är du vår Valgeneral för EU-valet 2019?

Inledning

Det politiska Sverige är i ett limbo, utan någon tydlig politisk majoritet och med ökande anti-intellektuella, anti-globala och auktoritära tendenser. I Europa är läget inte särskilt mycket bättre. Ett politiskt vakuum växer fram, som Piratpartiet har en utmärkt chans att fylla, med frihetlig, demokratisk, medmänsklig politik.

Den 26 maj 2019 hålls det EU-parlamentsval i Sverige. I EU behövs piraters kunskap om politik för ett digitalt samhälle mer än någonsin. Det är den pågående upphovsrättsreformen ett tydligt tecken på. Idag börjar vi bygga upp kampanjorganisationen för EU-valet genom att bjuda in dig att söka rollen som Piratpartiets valgeneral för EU-valet 2019.

Beskrivning

Valgeneralen har det övergripande ansvaret för partiets kampanjverksamhet till EU-valet 2019. Där ingår valplanering samt att rekrytera, organisera och leda partiets kampanjgrupp, som kommer att driva kampanj, utbilda och leda andra valarbetare runtom i landet, och stötta våra kandidater i deras kampanjarbete.

Huvudsakligt ansvar

  • Planera och leda partiets valkampanj för Europaparlamentsvalet 2019
  • Identifiera behov, rekrytera och leda valarbetare, fördela och följa upp ansvar och arbete
  • Ansvara för att valmaterial tas fram, beställs och distribueras
  • Stötta kandidaterna i kampanjarbetet genom att boka in kandidater på event, ta kontakt med press osv.
  • Löpande rapportera om kampanjverksamheten till partisekreterare och partistyrelse

Övrigt

  • Ansvara för att det organiseras utbildning för valarbetare och kandidater vid behov
  • Arbeta för att utveckla och hitta nya kampanjmetoder för partiet
  • Vid behov delta i praktiskt kampanjarbete

Praktiskt

Hur mycket tid rollen kräver beror mycket på hur valgeneralen bygger upp sin kampanjgrupp och delegerar ansvar och uppgifter. Uppskattningsvis kommer rollen kräva minst 5-10 timmars insats per vecka under oktober-mars, och något mer under april-maj. Valgeneralen arbetsleds av partisekreteraren och rapporterar direkt till partistyrelsens arbetsutskott, som tillsammans med styrelsens arbetsgrupp för EU-valet även finns tillgänglig som stöd igenom hela kampanjarbetet.

Är rollen för dig?

Vi letar efter dig som tycker om att planera, organisera och leda projekt och människor. Det är inget krav att vara medlem i partiet, men vi tar för givet att du ser till att ha en övergripande förståelse för vilken politik vi driver. Ansökan och eventuella frågor skickas till arbetsutskottet genom katarina.stensson@piratpartiet.se senast söndag 7 oktober.

Vill du vara en aktiv del i EU-valskampanjen men känner att denna roll inte är rätt för dig? Det är lugnt! Vi fyller på kampanjgruppen allt eftersom, så oavsett om du gillar excelark, social media, kod, ord, grafisk design eller människor – skicka ett par rader om dig själv och vad du vill bidra med, så återkommer vi inom kort!

Kontakt
Katarina Stensson
Vice partiledare och sammankallande i styrelsens arbetsgrupp för EU-valet
katarina.stensson@piratpartiet.se
+46-70-6043095

Posted in På gång i partiet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *