Protokoll från partistyrelsemötet den 15-16 augusti 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. 1.1 Mötets behörighet Mötet förklarade sig självt behörigt. 1.2 Fastställande av röstlängd Malin Ahnberg, C Magnus Berglund, Mikael Holm, Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur närvarade på alla punkter. Carl-Johan Rehbinder, Troed Sångberg och Jimmie Karlsson närvarade på alla beslutspunkter. Jan Lindgren närvarade på alla beslutspunkter […]

Medlemsbrev vecka 33 – internet under attack i Ryssland

Efter att en användare postat om psykedeliska svampar har ryska staten valt att stänga ned hela Reddit för ryska användare. Det är utan tvekan den största nätblockningen som Ryssland gjort, ännu ett steg närmre en värld där det är stater, snarare än medborgare, som bestämmer vad vi får och inte får se och göra på nätet. Under dagen […]

Kallelse till styrelsemöte 15-16 augusti

Dagordning:  1. MÖTETS ÖPPNANDE   1.1 Mötets behörighet   1.2 Fastställande av röstlängd   1.3 Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare   1.4 Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats förbundsordförande.   1.5 Fastställande av dagordning.   1.6 Föregående protokoll Uppföljning av genomförandet av […]

Medlemsbrev vecka 32

Jag har hört en del påpeka att det är överflödigt att börja ett medlemsbrev med att säga att det är ett medlemsbrev, på samma sätt som det är överflödigt att börja en beskrivning av sin morgon med ”jag vaknade”. Det är klart du vaknade. Och det är klart det här är ett medlemsbrev! Om du tycker att jag […]