Mötesprotokoll den 6 december 2014

1. MÖTETS ÖPPNANDE Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. Närvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, Göran Widham (punkter 6.3, 6.4, 7.1-9), Erik Hultin (punkter 6.4, 8.1-9), JP Anderson (punkter 6.4, 8.1-9), Kristofer Pettersson (punkter 6.4, 8.1-8.2) och C Magnus Berglund (punkter 6.4, 8.3, 9). Övriga närvarande var Marit Deldén, […]

Nytt mötespresidium utsett

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 27 januari 2015 utsett ett nytt mötespresidium: Ordförande: Henrik Brändén Första vice ordförande: Jörgen Lindell Andra vice ordförande: Fabian Rosdalen Tredje vice ordförande: Tim Nordenfur Fjärde vice ordförande: Jim Hansson Femte vice ordförande: Gustav Tällberg Det beslutades även att partistyrelsen uppdrar mötespresidiet att presentera ett förslag till mötesordning till partistyrelsens […]

Dags för lokalföreningarna att ha årsmöte

Nytt år innebär en hel del ny verksamhet runtom i landet! För våra lokalföreningar innebär det att det är dags att ha årsmöte, som man ska ha senast den 31 mars. Precis som tidigare får alla föreningar som genomför ett årsmöte och har ett bankkonto bidrag från partiet centralt, och i år ligger det på […]

Ny ekonomiansvarig sökes

Nu söker Piratpartiet en ny ekonomiansvarig, med högsta ansvaret för administrationen av partiets ekonomi. Kan du siffror? Har du koll på bokföring? Är du van kassör? Hör av dig! Ekonomiansvarig är en ideell post som ansvarar för partiets ekonomi – återbetalning till aktivister som lagt ut pengar, betalning av fakturor, bokföring och bokslut. Det är […]