Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett sammanfattande ord för bland annat patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och sortskydd av nya förädlade växter. De går alla ut på att ge en person eller ett företag ensamrätt på att utnyttja och tjäna pengar på en tanke, formulering, melodi, metod eller något annat, som inte finns i den materiella världen. En slags […]

HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder. Piratpartiet kräver: Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem […]

Gäststudenter

Stora mängder gäststudenter från andra länder har under många år sökt sig till Sverige. Under de senaste åren har de dock skrämts bort av höga terminsavgifter för dem som inte råkar komma från ett EU-land. Vi vill att alla terminsavgifter på högskolor och universitet slopas, så att det åter ska bli möjligt även för studenter […]

FRA-lagen

FRA-lagen infördes våren 2008, och ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att filtrera all datakommunikation som passerar landets gränser. Av tekniska anledningar tar både lokala telefonsamtal och hämtningar av dagboksanteckningar ofta vägen via ett utland. Vi måste därför räkna med att allt vi gör via nätet eller telefon kan filtreras. FRA-personal kan sedan gå in och […]