Minnesanteckningar ledningsmöte online 31/3 2014

ledningen1

Deltagare: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Torbjörn Wester, Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande), Jenny Stavaeus  (adjungerad ekonomiansvarig), Mikael Holm (adjungerad Ung Pirat). Tid: 19.00 – 20.30 Rapporterades och diskuterades: Anna Troberg berättade att hon gått in i opinionsbildnings-mode. Hon har pratat på Digikult i Göteborg förra veckan, vilket var en trevlig påminnelse om att arbetet vi gör spelar roll: där fanns  representanter för Kungliga Biblioteket, museer, och andra som pratade om allt de skulle göra när upphovsrätten blivit reformerad. Anna… Läs mer

Styrelsemöte 2014-03-29

utropstecken

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-03-29 Piratpartiet Lund har haft styrelsemöte igen. Protokollet finns återgivet i text nedan och som .pdf-fil. Mötets Öppnande Timmy Larsson föklarade mötet öppnat kl 18:47 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Timmy Larsson Jan-Erik Malmquist Dan Persson David Boholm (elektronisk närvaro) Mötets behörighet Mötet ansåg sig vara behörigt då kallelsen skickats ut minst två dagar i förväg och 2/3 av styrelsen var närvarande. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet fastställde mötesfunkionärerna till: Ordförande: Dan Persson Sekreterare: Timmy Larsson Justerare:… Läs mer

Idag drar flygbladsutdelningarna igång i Lund och Malmö! (samt lite annan info)

mab

Hej Skånepirater, Mitt namn är Mattias Bjärnemalm och jag är valsamordnare för Skåne i valrörelsen och kommer därför regelbundet skicka ut mail med information om vad som händer i Skåne och vad just du kan göra för att hjälpa till med vår valkampanj i EU-valrörelsen. Mitt förra mail hittar du här. Flygbladsutdelningar Idag drar jag igång flygbladsutdelning i Lund och Malmö. Tanken är att göra det så lätt som möjligt för folk att komma och hjälpa till en stund. I Lund delar vi ut mellan… Läs mer

VLT: Stoppa sommartiden

imedia

VLT publicerade Anders S Lindbäcks insändare om sommartidens skadeverkningar. Det gjorde att även VLT ledarblogg skrev ett inlägg med titel “Heja Piratpartiet”