Vi söker nya talespersoner

 

Är du en av de personer som har viljan, möjligheten och förmågan att vara en av Piratpartiets talespersoner?

Innan du svarar på den frågan behöver du veta vad rollen som talesperson innebär, då vi under senaste styrelsemötet bestämde att uppdatera rollen för att ge den det fokus som behövs just nu.

Anledningen till att vi har gjort denna uppdatering är att vi under hösten och vintern kommer att jobba fram ny sakpolitik och som talesperson kommer det då vara den primära uppgiften.

Tanken är att du som talesperson gärna bildar en arbetsgrupp som är öppen för kommentarer från samtliga medlemmar och under vårmötet presenterar de ställningstaganden som har tagits fram för omröstning av medlemmarna. Det centrala är att de ska vara tydligt förankrade i vårt principprogram.
Detta är den enda uppgift som du som talesperson kommer att ha för nuvarande, men rollen kommer att förändras framöver varefter våra behov förändras.

Du kommer att bli utsedd som talesperson av styrelsen med ett ettårigt mandat som löper ut efter vårmötet, vilket innebär att de som väljs nu under hösten och vintern kommer att behöva ställa upp för omval redan till våren om de är intresserade av uppgiften efter vårmötet. Genom att samtliga talespersoner utses på ett års mandat och att de utses efter vårmötet så kan en talesperson tacka nej till uppdraget om förutsättningarna ändrats eller att det är våra medlemmarnas önskan att vi ska föra politik som går emot talespersonens egna övertygelse.

Som talesperson så ansvarar du direkt under mig och jag svarar sedan inför styrelsen. Så jag kommer vara den direkta kontakten in mot styrelsen och den som du kan vända dig till om du har några frågor. Jag kommer att förvänta mig fortlöpande information om arbetet som du gör som talesperson så att jag kan rapportera vidare till styrelsen. Tidsåtgången för rollen avgör du själv, men räkna med att det kan bli ganska så intensivt fram till vårmötet för att ta fram underlag till beslut till ny sakpolitik.

Jag har identifierat arton olika nyckelområden där vi gärna ser att vi har en talesperson och om du anser att något av dessa områden är extra intressant område så ber jag dig höra av dig till mig. Om det är flera som är intresserade av ett och samma område så kommer jag rekommendera den som blir utsedd att ta kontakt med de övriga för att på så sätt kunna bilda en arbetsgrupp så snart som möjligt. Vi ser helst att varje talesperson har ett område var, men kan dock ingå i flera arbetsgrupper om intresset finns.

Områden för talespersoner, namn bakom är nuvarande talespersoner:

Arbetsmarknad – Björn Flintberg
Bostadspolitik
Drogpolitik
Ekonomi
Diskriminering
EU
Försvar
Innovation och utveckling
Integrationspolitik
Integritet – Gustav Nipe
Kultur
Miljö och energi
Nätpolitik – Mattias Bjärnemalm
Regnbågspolitik
Rättssäkerhet
Utbildning – Erik Einarsson
Utrikespolitik
Vård och omsorg

Så om något eller några av dessa områden ligger dig varmt om hjärtat och du känner att du har vad som krävs för att bli en bra talesperson så tveka inte, hör av dig till mig!

Med vänliga hälsningar,
Magnus Andersson
Partiledare

 

Posted in Nyheter.

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *