Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

piratpartiet-1

Hej!

Här kommer Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för 2013, den finns även att ladda ner som en pdf.

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2013 Piratpartiet Karlstad

Lokalföreningen Piratpartiet Karlstads styrelse har under 2013 haft medlemsmöte samt planerat för det kommande medlemsmötet. Styrelsen har dessutom haft två styrelsemöten under året där de planerat inför valåret. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram ett förslag till kommunprogram samt planerat för framtagande av en kommunlista.

Ekonomisk berättelse

Under 2013 har inte någon ekonomisk verksamhet pågått, inte heller har ett bankkonto startats upp för föreningen under året.

Posted in Uncategorized and tagged .