Vapenexport

Vi tycker att svensk vapenexport enbart ska få ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn.

Ingen vapenexport ska få ske till diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Vi ska inte exportera utrustning för att övervaka befolkningen.

Posted in A till Ö.