Valberedningens förslag till vårmötet 2016

Valberedningen lämnar nedan förslag inför de val som ska hållas på vårmötet 2016.

Inför valen av partiledare, vice partiledare och partisekreterare uppmanade valberedningen ut redan under höstterminen  hugade kandidater att träda fram och medlemmar att diskutera frågorna. Vi bad att få förslag till namn för valberedningen att fundera över. Ett stort antal namn fördes fram, som vi presenterade på partiets hemsida under februari. Dessa tillfrågades alla om de var beredda att ställa upp, och ett par villiga kandidater till varje post accepterade. Vilka de var berättade vi på partiets hemsida i början av mars.  Sedan har vi i valberedningen diskuterat vilka kandidater vi sett som lämpligast till de olika posterna, och fastnat för det förslag som presenteras ovan. Eftersom de flesta kandidater varit relativt väl kända av de flesta aktiva pirater har vi inte genomfört några systematiska intervjuer av dem alla.

Valberedningen föreslår:

Partiledare: Magnus Andersson
Vice partiledare: Mattias Bjärnemalm
Partisekreterare: Anton Nordenfur

Fyllnadsvald revisorsersättare: Björn Axen

Mötesordförande: Henrik Brändén
1e vice mötesordförande: Johan Karlsson
2e vice mötesordförande: Mattias Dahlgren
3e vice mötesordförande: Johannes Westlund

Kommentar om könsfördelning
Som man kan se i sammanställningarna över dem som förts fram och dem som tackat ja har en rad kompetenta kvinnonamn förts fram, men de allra flesta av dem har tackat nej till att kandidera. Endast en kvinna har ställt sig positiv till en av ”topposterna”, den som partisekreterare. Hon har dock inte någon erfarenhet av arbete i styrelsen eller annan central nivå i partiet, och valberedningen bedömer att sådan erfarenhet är viktig för partisekreterarposten. Därför är könsfördelningen i detta förslag mycket sned.

Posted in Nyheter, Uncategorized.

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *