Upphovsrätt

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri.

Det är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar fundamentala rättigheter, som rätten till privat kommunikation och informationsfrihet.

Så här tycker vi mer i detalj:

  • Vi vill avkriminalisera icke-kommersiell kopiering, framförande och spridning av kultur och information.
  • Den som skapat ett verk ska automatiskt ha ensamrätt att utnyttja detta ekonomiskt i fem år, och om man registrerar sig i en offentlig sökbar databas ska man kunna förlänga detta fem år i taget till max 20 år. Detta anser vi skapar en rimlig balans mellan upphovspersonernas och kulturkonsumenternas intressen, och minskar problemen för dem som vill använda, remixa eller vidareutveckla foton, melodier, texter mm.
  • Den ideella upphovsrätten ska värnas. Ingen ska få påstå att de skapat något, som är en annans verk. Men den måste utformas så att satir och parodi inte förhindras.
  • Tydliga undantag och begränsningar ska göras i upphovsrätten för att tillåta remixer och parodier. Vi vill ha en citeringsrätt för musik, bilder och film efter samma modell som den som sedan gammalt finns för text.
  • Förbud mot tekniska system som begränsar konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det (DRM, Digital Rights Management).
  • Sociala medier ska inte få förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter, bortsett från rätten att visa verket via det sociala mediet.
Posted in A till Ö and tagged , , .