Trygghet

Övervakning motiveras ofta med att det ska ge mer trygghet. Men oftast är den trygghet som kommer från övervakningskameror, telefonavlyssning och spionage på datatrafik en illusion. Trygghet har nämligen att göra med tillit, inte med misstänksamhet. Trygghet kommer ur människor och mänsklig kontakt, inte ur steril elektronik.

Man går därför helt fel väg när man låter videokameror ersätta personal på äldreboenden. Eller när patrullerande poliser eller personal på T-banans perronger byts mot kameraövervakning.

För att skapa mer trygghet i våra stadsmiljöer vill vi se fler poliser som patrullerar till fots, och har ögonkontakt med människor de möter. Det måste ges stöd åt frivilliga nattvandrare, som visar att det finns folk ute, och pratar med ungdomar de möter. Vandalisering och klotter kan undvikas med god belysning och en trivsam landskapsarkitektur, exempelvis med konstinstallationer och på somliga ställen kanske till och med musik.

 

Posted in A till Ö and tagged , , , .