Mångfald och tolerans

Alla människor är olika men har samma värde. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, livsstil, ålder, klädval, hårfärg och andra personliga egenskaper.

Det innebär att alla människor ska ha samma rätt att utöva sin religion, ge uttryck för sin övertygelse, leva efter sina traditioner och göra sina egna livsstilsval, så länge det inte innebär att man handlar intolerant mot andras övertygelser, traditioner och livsval. I ett samhälle med mångfald måste en religionshatande bög kunna bo granne med en homofob bokstavstroende, utan att någon av dem ska behöva flytta.

Vi försvarar alla människors rätt att själva styra över sin sexualitet. Man ska ha rätt att följa sin sexuella läggning och själv välja sin partner utan att behöva frukta diskriminering, övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle. Så länge, naturligtvis, som det hela sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande.

Och naturligtvis ska det inte finnas några inskränkningar i individens rätt att själv välja sin klädsel, annat  än sådana som behövs för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i olika tjänster. (Som att en domstol behöver kunna se ansiktet på ett vittne, och man kan kräva kläder som skyddar mot smitta av dem som jobbar i sjukvård och storkök.)

Posted in A till Ö and tagged , , .