Talesperson Utbildningspolitik

Jag heter Calle Rehbinder, och är Piratpartiets talesperson för skola och utbildning.

Under hela mitt liv har jag arbetat inom främst två olika fält. Å ena sidan har jag försörjt mig på kreativ konstnärlig aktivitet, som teater & film, som skådespelare, regissör och pedagog, men också inom bild och grafisk form, som fotograf, illustratör, bildkonstnär och Art Director. Utöver det har jag även skrivit en hel del, producerat tre böcker och ett otal artiklar.

Å andra sidan har jag också alltid arbetat som lärare – kursledare, föreläsare, coach, inom en stor mängd ämnen – från dramalärare på gymnasiet och i egna kurser till IT – företrädesvis grafiska ämnen, som HTML, grafiskt gränssnitt, samt programvaror som Photoshop och Illustrator, samt den egna verksamhet jag har tillsammans med min hustru sedan snart 14 år tillbaka, som kursledare på egna kurser i kärlek, sexualitet, relationer och personlig utveckling.

Jag har med andra ord alltid varit oerhört intresserad av pedagogik. Så när chansen fanns att ta mig an Piratpartiets politik på just detta område, så högg jag. Det är ett otroligt viktigt område, på alla tänkbara sätt. Inte bara för barn och ungdomar. Vi lever idag i en tid där människor får längre och längre liv, och många byter karriär under livet – ofta inte bara en gång. Det livslånga lärandet är också något vi pirater vill uppmuntra.

Jag har därtill fyra barn, varav tre vuxna och en liten treåring, och har alltså två perspektiv – ett bakåtperspektiv med mina vuxna barns skolgång fram till nu som erfarenhetsbas, samt min lilla dotters framtida skolgång i siktet framåt, samt förstås min ständiga strävan att själv bli en bättre pedagog – flera komponenter som givetvis stärker mitt incitament att engagera mig i ämnet.

Jag vill se en djupgående förändring av hela synen på skolan. Jag vill se en skola där barn lär för livet, på riktigt. Jag vill se en skola som tar tillvara barnens egen lärolust och kreativitet, förmågan att lösa problem, både på egen hand och med hjälp av andra. Jag vill se skolgrupper med blandade åldrar, där elever som kommit längre kan lära ut till de som inte kommit så långt. Det finns inget effektivare sätt att lära sig saker på djupet än att lära ut dem. Jag vill se en skola som bygger på frivillighet, inspiration, utforskande av personliga förmågor – inte tvång, likriktning och alltför hård styrning ovanifrån.

Barn är lika olika varandra som vuxna är det, och alla talanger behövs i ett samhälle, utan att värderas som ”finare” eller ”sämre”. Barn ska inte behöva känna sig dumma, för att de inte hänger med i vissa elevers tempo – och de ska heller inte lida för att de i vissa ämnen är snabbare och mer djupgående än andra. Somliga elever älskar att sitta och läsa – andra måste springa, klättra eller dansa för att kunna tänka och förstå saker och ting.

Barn är människor. Människor är olika varandra. Låt dem få vara det.