Talesperson Regnbågspolitik

Fabian Rosdalen

fabianrosdalen

Jag är en transkille med enorm kärlek för internet och teknikutveckling. Jag engagerar mig i regnbågspolitik bland annat för att det påverkar mig väldigt mycket personligt men också för att jag ser stor utvecklingspotential inom området, både i samhället i stort och inom piratrörelsen.

Så varför kallar vi det regnbågspolitik och inte HBTQ-politik? Därför att i takt med samhällets utveckling under de senaste åren har andelen grupper som kan kräva sin rätt till existens vuxit så pass mycket att HBTQ omöjligen kan inkludera alla de som borde inkluderas i ämnen som vår sexualitet, identitet, relationsformer och uttryck att göra. Regnbågen är stor och kan förena grupper som annars brottas på olika håll för sina rättigheter.

Jag tillhör många av dessa grupper, som transsexuell, polyamorös och sedan länge en engagerad BDSMF-utövare. Jag har också länge vetat att jag inte är heterosexuell, men vilken sexualitet jag har är ännu oklart för mig.

Men dessa frågor är inte allt jag sysslar med – jag är även en nörd som jobbar som programmerare på ett bitcoinväxlingsföretag, och i grunden är jag spelprogrammerare. Jag följer ständigt teknikens utveckling med drömmande blick, älskar brädspel och tetris, är starkt engagerad inom narkotikapolitik och integritetsfrågor, och har drömt om att vara sjörövare sedan barnsben.

Grunden av min ideologi är att bara du själv ska ha rätten att bestämma över din identitet och hur den uttrycks. I Sverige har vi kommit långt inom regnbågspolitiken, men vi har ännu en lång väg att gå för att jag ska vara nöjd. De som sällan syns i dessa frågor ska lyftas fram mer – BDSMF-utövare, de med normkritiska relationsformer, ickebinära könsidentiteter och fler. Med det sagt så behöver vi också ha ett fortsatt fokus på HBTQ-personer genom att ta bort juridiskt kön, göra det praktiskt möjligt för homosexuella att adoptera och lägga mer resurser på normkritisk sexualkunskap i skolan.

Jag kommer arbeta för att utveckla Piratpartiets regnbågspolitik med en stor betoning på de grupper som inte lika tydligt inkluderas i HBTQ-begreppet. Personer med normöverskridande relationsformer diskrimineras idag av lag och samhälle, och dessa behöver få samma rättigheter som monogama när det gäller arv, vårdnadshavarskap, giftermål, juridiskt skydd vid skiljsmässa och mer. BDSMF-utövare behöver inkluderas under samma skydd som våldsportsutövare när det gäller samtycke till våld. Hat växer ur oförståelse och undervisning i normkritik av alla olika slag borde hållas i skolor – en stor satsning är vad som behövs för att skapa mer förståelse hos kommande generationer. 

Twitter: @skabbmask