Talesperson Rättssäkerhet

Jan-Erik Malmquist

janerik

Jag heter Jan-Erik Malmquist och letade länge efter ett parti som tar alla människors grundläggande och lika rättigheter på allvar. Jag har varit medlem i Piratpartiet cirka fyra år, och blev ordentligt aktiv från och med valrörelsen 2014 för Lunds Kommun och region Skåne. I grunden är jag civilingenjör men har också tagit ett par kurser i juridik. Det mesta i jobbväg har blivit programmering, ofta och gärna nära elektroniken, ju knepigare desto roligare! Därtill en del cateringuppdrag. Jag dansar till jazzmusik, spelar kort- och brädspel samt gillar att bygga saker och inte minst musicera. Jag bor i Lund där jag är född i på 70-talet, och har två barn i skolåldern.

Av de mänskliga rättigheterna har rättssäkerheten en särskild plats i mitt hjärta. Sveriges befolkning framstår som benägna att lita på i stort sett alla myndigheter. Såväl Skatteverket som Riksbanken ligger bland de mest betrodda, och även om polismyndigheten har mycket internt missnöje är allmänhetens förtroende för dem högt. Jag ser denna utbredda inställning som lite väl godtrogen, och det är därför viktigt att det finns kontrollmekanismer för all myndighetsutövning. Beslut som kan drabba enskilda måste ske transparent och hållas förankrade i lag, för att motverka t.ex. otrygghet och diskriminering.

Det är tydligt i principprogrammet att alla har rätt till integritet och att alla ska ha samma rättigheter. Myndigheternas ingrepp mot individer får alltså inte vara godtyckliga och måste vara möjliga att granska utifrån. Där har Sverige en relativt långtgående offentlighetsprincip, som bör försvaras.

Jag hoppas Piratpartiet kan bli en stark kraft för att förenkla lagstiftningen och få den mer förutsägbar och bättre förankrad i den moderna verkligheten, exempelvis men inte bara inom upphovsrättsområdet. Jag ser fram emot ett land där alla kan vara trygga, oavsett om man har kontakt med privatpersoner, företag eller en myndighetsrepresentant.