Talesperson Miljö och Energi

Christoffer Willenfort

willenfort

Jag heter Christoffer Willenfort och är aktiv piratpartist sedan 2009.
I min roll som partiets Miljö och energitalesperson vill jag utveckla en politik som är tydligt förankrad i våra grundläggande principer och som är praktiskt genomförbar.
En del av det jag vill rikta vårt fokus på kommer vara nytt men mycket kommer vara förbättringar av de saker som redan har diskuterats inom Piratpartiet.

Lite om mig:
Jag arbetar som Testledare på ett fintech bolag i Skåne. Innan detta har jag arbetat som testledare, testare och programmerare i ett antal olika branscher. Jag har ett brett intresse av naturvetenskap och har länge varit aktiv i Miljö och energifrågor.
Innan jag blev piratpartist var jag aktiv inom Folkpartiet och har bland annat suttit i tekniska nämnden och servicenämnden i lund. Jag är gift, har ett barn och bor i Helsingborg.

Miljö och energi är grundläggande områden inom politiken som ofta hamnar i skymundan om allting går bra. Men det går inte bra och vi behöver göra stora förändringar för att bättra både Sverige och resten av världen.

Följande områden ser jag som prioriterade inom energi och miljö:

-Biologisk mångfald.
-Energisäkerhet. (Både ur vinkeln säker tillgång till energi och hur energibehov påverkar säkerhetspolitik)
-Global uppvärmning.
-Utsläpp och ackumulering av ämnen i miljön.

Det är mitt mål att vi skall ha motioner som berör samtliga dessa områdena till vårmötet, så är du en pirat som är intresserad av dessa ämnen kontakta mig så sätter vi igång.